PGS 32 Explosieven voor civiel gebruik: opslag

Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van explosieven voor civiel gebruik. PGS 32 is van toepassing op inrichtingen.
Opmerking: Voor particuliere situaties kunnen de voorschiften uit deze PGS als leidraad dienen. Toezicht, handhaving en vergunningverlening zijn geregeld in de betreffende wetgeving. Bedrijven moeten aan de voorschriften voldoen, wanneer vanuit een bindend document wordt verwezen naar de PGS. Een bindend document is bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit of een milieuvergunning.

Voor de toepassing van een geactualiseerde PGS voor vergunningverlening in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen we onderscheid maken tussen de volgende situaties:
• nieuw op te richten bedrijf;
• uitbreiding en wijziging van een bestaand bedrijf;
• bestaand bedrijf.Download PGS 31

U kunt deze PGS 32 hier downloaden

Normen en richtlijnen

In PGS 32 worden normen en richtlijnen genoemd. Deze kunt u als NEN Connect pakket aanschaffen, vraagt u hiervoor een vrijblijvende maatwerk offerte aan.

Bij een maatwerkcollectie stelt u zelf uw normencollectie samen. U spreekt het aantal normen met ons af en kunt uw normen eenvoudig zelf toevoegen aan uw collectie op het moment dat het u uitkomt. Lees meer over NEN Connect maatwerk.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerve...

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. D...

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij ...

PGS Nieuwe Stijl in aantocht

24-02-2016 In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In het kader van de komst van deze nieuwe wet worde...

Meer nieuws