PGS 33-2 Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen

Vloeibaar gemaakt aardgas, Liquefied Natural Gas (LNG), is één van de opkomende brandstoffen in Europa. LNG is interessant als motorbrandstof voor verschillende vervoersmodaliteiten, zoals voor wegvoertuigen, vaartuigen en railgebonden voertuigen. Aardgas en voornamelijk LNG spelen een cruciale rol in de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de transitie naar duurzamere mobiliteit.

PGS 33-2 "Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen". Het realiseren van een LNG infrastructuur legt de basis voor het rijden en varen op LNG én vloeibaar biomethaan (LBM). Rijden op aardgas op ‘Compressed Natural Gas’ (CNG) is in Nederland ondertussen doorgebroken. LNG biedt, aanvullend op CNG, oplossingen vooral voor toepassingen waarvoor een grote actieradius gewenst is zoals vrachtvervoer. PGS 33-1 behandelt het vervoer over de weg en PGS 33-2 behandelt het vervoer over water.Download PGS 33-2

PGS 33-2:2014 nl

Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) vaartuigen - Deel 2: Bunkeren van schepen (shore to ship)

Normen en richtlijnen

In PGS 33-2 worden normen en richtlijnen genoemd. Deze kunt u als NEN Connect pakket aanschaffen, vraagt u hiervoor een vrijblijvende maatwerk offerte aan.

Bij een maatwerkcollectie stelt u zelf uw normencollectie samen. U spreekt het aantal normen met ons af en kunt uw normen eenvoudig zelf toevoegen aan uw collectie op het moment dat het u uitkomt. Lees meer over NEN Connect maatwerk.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civ...

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerve...

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. D...

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij ...

Meer nieuws