PGS-richtlijn 35 voor waterstofafleverinstallaties overhandigd aan ministeries

01-05-2015 Om het rijden op waterstof veilig in Nederland te introduceren, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen met betrekking tot afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen. Deze PGS (35) geeft richtlijnen om veiligheids- en milieubeschermende-aspecten bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen te borgen.

Woensdag 29 april overhandigde Harold Pauwels, Manager Industrie & Veiligheid bij NEN, de PGS-richtlijn 35 aan Julia Williams van het Ministerie van Economische Zaken en aan Els de Wit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit gebeurde tijdens de opstartbijeenkomst van het Nationaal Waterstofplatform bij DCMR Milieucentrale Rijnmond.

Met PGS 35 worden veiligheids- en milieubeschermende-aspecten bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen geborgd. Verder draagt de PGS bij aan het verduidelijken en vereenvoudigen van procedures ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van waterstofafleverinstallaties. PGS 35 is een richtlijn waarin de state-of-the-art ontwikkelingen en ervaringen met waterstof zijn gevat in heldere voorschriften.

Alternatieve brandstof

Waterstof kan worden beschouwd als een van de alternatieve brandstoffen voor wegvoertuigen in Nederland en Europa (personenauto’s, bussen en vrachtwagens met een brandstofcel). De marktintroductie in Europa van rijden op waterstof vindt momenteel plaats – ook in Nederland. Duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften zijn hierbij van groot belang.

Vervolgstappen

Externe veiligheidsafstanden worden nog door het RIVM, in opdracht van het Ministerie IenM, bepaald. Naar verwachting worden die rond de zomer van 2015 bekendgemaakt.

Voor interne veiligheidsafstanden wordt nog gewerkt aan een achtergronddocument. Belanghebbenden worden geadviseerd om de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl goed in te gaten te houden.

Meer informatie

Bekijk en/of download de PGS 35 kosteloos via deze link. De richtlijn wordt momenteel ook vertaald in het Engels.

Voor meer informatie over PGS 35: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of mail pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

‘Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen’

07-04-2017 Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het ...

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

07-02-2017 De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publica...

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tank...

PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd

19-12-2016 De herziene PGS 6 is gepubliceerd op de website "publicatiereeks gevaarlijke stoffen". De grote verb...

Meer nieuws