PGS-richtlijn 35 voor waterstofafleverinstallaties overhandigd aan ministeries

01-05-2015 Om het rijden op waterstof veilig in Nederland te introduceren, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen met betrekking tot afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen. Deze PGS (35) geeft richtlijnen om veiligheids- en milieubeschermende-aspecten bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen te borgen.

Woensdag 29 april overhandigde Harold Pauwels, Manager Industrie & Veiligheid bij NEN, de PGS-richtlijn 35 aan Julia Williams van het Ministerie van Economische Zaken en aan Els de Wit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit gebeurde tijdens de opstartbijeenkomst van het Nationaal Waterstofplatform bij DCMR Milieucentrale Rijnmond.

Met PGS 35 worden veiligheids- en milieubeschermende-aspecten bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen geborgd. Verder draagt de PGS bij aan het verduidelijken en vereenvoudigen van procedures ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van waterstofafleverinstallaties. PGS 35 is een richtlijn waarin de state-of-the-art ontwikkelingen en ervaringen met waterstof zijn gevat in heldere voorschriften.

Alternatieve brandstof

Waterstof kan worden beschouwd als een van de alternatieve brandstoffen voor wegvoertuigen in Nederland en Europa (personenauto’s, bussen en vrachtwagens met een brandstofcel). De marktintroductie in Europa van rijden op waterstof vindt momenteel plaats – ook in Nederland. Duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften zijn hierbij van groot belang.

Vervolgstappen

Externe veiligheidsafstanden worden nog door het RIVM, in opdracht van het Ministerie IenM, bepaald. Naar verwachting worden die rond de zomer van 2015 bekendgemaakt.

Voor interne veiligheidsafstanden wordt nog gewerkt aan een achtergronddocument. Belanghebbenden worden geadviseerd om de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl goed in te gaten te houden.

Meer informatie

Bekijk en/of download de PGS 35 kosteloos via deze link. De richtlijn wordt momenteel ook vertaald in het Engels.

Voor meer informatie over PGS 35: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of mail pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

Trainingen

5 okt
Training NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
5 okt
Introductie in de Veiligheidsladder

PGS Nieuws

Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese C...

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ i...

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevert...

Meer nieuws