Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', versie 1.1 is gepubliceerd. Hierin zijn verbeteringen aangebracht ten opzichte van de versie van afgelopen juli. Die bleek op een aantal punten niet correct of nog niet volledig. De nieuwe versie bevat wel alle benodigde informatie.

Veel van de foutieve punten zijn aangepast in PGS 29:2016 versie 1.1. Ook zijn er meerdere onderwerpen geïdentificeerd die mogelijk verbeterd kunnen worden. Er is overeenstemming om bij de omzetting van PGS 29:2016 naar PGS nieuwe stijl deze onderwerpen nader te beschouwen om ze, indien mogelijk, nog beter te laten aansluiten op de praktijk. Begin dit jaar zal een lijst met deze onderwerpen worden gepubliceerd.

PGS 29
PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

De nieuwe PGS 29 uitgelegd!
PGS 29 geldt voor de hele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige,
milieuveilige en brandveilige opslag. NEN heeft hiervoor een complete leergang ontwikkeld.
Deze bestaat uit drie modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

PGS 29: Wijzigingen PGS 29:2016 (Module 1)
PGS 29: Voorschriften Incidentbestrijding (Module 2)
PGS 29: Tankontwerp inclusief terreininrichting en Risk Based Inspection (Module 3)

Meer informatie over de leergang

Meer informatie

Voor meer informatie over de PGS 29: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

07-02-2017 De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publica...

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tank...

PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd

19-12-2016 De herziene PGS 6 is gepubliceerd op de website "publicatiereeks gevaarlijke stoffen". De grote verb...

Subsidie voor betere omgevingsveiligheid Brzo-sector

19-12-2016 Er komt een speciale subsidie die de omgevingsveiligheid voor de industriële activiteiten met gevaar...

Meer nieuws