PL en SIL

PL en SIL

PL en SIL dichter bij elkaar

De Europese Machinerichtlijn verwijst niet alleen naar de nieuwe NEN-EN-IEC 60204, maar in samenhang daarmee naar nog tal van andere binnen de EU geharmoniseerde normen, waaronder de SIL- en PL-veiligheidsnormen.

Tot de zogenoemde A-, B- en C-normen bij de Machinerichtlijn behoren onder meer de normen voor industriële veiligheidsbesturingen NEN-EN-ISO 13849 - met zijn Performance Level (PL) - en NEN-EN-IEC 62061 - met zijn Safety Integrity Level (SIL).

Meer in overeenstemming
Deze normen beschrijven methodieken voor faalkansberekeningen en risicoanalyses, waarmee bij het ontwerp van een machine of industriële installatie rekening moet worden gehouden.

Deze methoden zijn complexer dan de voormalige klasse-indeling, maar houden veel meer rekening met de toegepaste hard- en software. Op basis van de praktijkervaringen hiermee worden beide methodieken wereldwijd meer met elkaar in overeenstemming gebracht.

‘Vrij vertaald’
Althans, voor de machinebouw en discrete industrie. De procesindustrie zal naar verwachting vasthouden aan de SIL-methodiek. Ook deze normen zijn inmiddels vernieuwd. Vooruitlopend hierop zijn de PL- en SIL-normen door de betrokken Nederlandse normcommissies alvast ‘vrij vertaald’.

NEN-EN-IEC 62061 stelt eisen aan het systeemgedrag van de beveiliging, de betrouwbaarheid van de componenten en het ontwerp van de software. De norm is geharmoniseerd onder de Europese Machinerichtlijn. Aan de hand van deze norm kan aan elke veiligheidsfunctie in de machinebesturing een cijfer worden toegekend, het Safety Integrity Level. De norm beschrijft een zogenoemde white-box methodiek voor de hele levenscyclus van elektronische veiligheidssystemen in machinebesturingen.

De bepaling van het PL-niveau volgens NEN-EN-ISO 13849 biedt vanuit het verleden andere mogelijkheden, zoals toepassing van pneumatiek, hydrauliek en mechanische maatregelen in veiligheidssystemen. Maar de jongste uitgave van IEC 62061 biedt deze mogelijkheden nu ook. Dat is een belangrijke uitbreiding van het toepassingsgebied van deze machine-gebonden SIL-norm.

Zo groeien de PL- en SIL-normen verder naar elkaar toe, nadat vorig jaar de beoogde combinatienorm tot ISO/IEC 17305 niet tot stand kwam. Beide normen worden afzonderlijk doorontwikkeld, maar met de gemeenschappelijke uitgangspunten uit de ISO/IEC 17305. Wellicht worden beide normen over een aantal jaren alsnog gecombineerd.

Gerelateerde normen

NEN-EN-ISO 13849-1:2016 en

Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp

NEN-EN-ISO 13849-2:2012 en

Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 2: Validatie

NEN-EN-IEC 62061:2015 nl

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen

Check geldende CE-Regelgeving met gratis tool

Wil je als producent een CE-markering aanvragen voor een product of machine, dan komt daar veel uitzoekwerk bij kijken. Een nieuwe tool van NEN, de CE-Regelgeving Check, schept orde en geeft overzicht.

De CE-Regelgeving Check van NEN is een hulpmiddel om gericht te zoeken naar de toepasselijke regelgeving voor een product. De tool is voornamelijk gericht op de machine-industrie.

De fabrikant stelt vast voor wie zijn product bestemd is en hoe dit moet worden gebruikt. Door het beantwoorden van 12 ja- of nee-vragen in de tool, krijgen fabrikanten snel een indicatie aan welke Europese regelgeving hun product moet voldoen. De tool biedt vervolgens ook een download aan met een uitgebreide samenvatting met de definities en toepassingsgebieden.

De richtlijnen zijn altijd actueel. Via de tool uitgevoerde checks worden opgeslagen en zijn op een later moment te raadplegen.

Onderdelen NEN-EN-IEC 61508

NEN-EN-IEC 61508-1:2010 en

Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN-IEC 61508-2:2010 en

Deel 2: Richtlijnen voor elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid

NEN-EN-IEC 61508-3:2010 en

Deel 3: Eisen voor programmatuur

NEN-EN-IEC 61508-4:2010 en

Deel 4: Definities en afkortingen

NEN-EN-IEC 61508-5:2010 en

Deel 5: Voorbeelden van methoden voor het vaststellen van veiligheidsniveaus

NEN-EN-IEC 61508-6:2010 en

Deel 6: Richtlijnen voor de toepassing van IEC 61508-2 en IEC 61508-3

NEN-EN-IEC 61508-7:2010 en

Deel 7: Overzicht van technieken en voorzieningen

Gerelateerde artikelen

De toekomst van PL en SIL
PL of SIL? Dat blijft de vraag

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 7:2016 nl

Praktijkgids Machinerichtlijn praktisch toepassen

UIT 76:2016 nl

Praktijkgids Europese regelgeving productveiligheid

NEN-bundel 18:2013 nl

Normen voor het lassen van metalen

UIT 78:2017 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl