Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid betekent dat de patiënt geen kans loopt om onbedoeld schade op te lopen wanneer hij zorg krijgt in, of door, een zorginstelling.

“Er is met patiëntveiligheid winst te boeken: gezondheidswinst, welzijnswinst, meer vertrouwen van de burger in de zorg en besparing op kosten” aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg te behouden en te verbeteren, zijn afspraken nodig. Afspraken over het verantwoord gebruik en het onderhoud van apparatuur, afspraken over de verantwoordelijkheden in de keten van productie tot afschrijving van een product en afspraken over veiligheid van voedsel. Ook worden er basiseisen gesteld voor een veiligheidsmanagementsysteem voor zorginstellingen en de bouwkundige kwaliteit van zorginstellingen (reinheidseisen, luchtbehandeling en luchtbeheersing).

De normen voor patiëntveiligheid zijn bedoeld voor medische specialisten, brancheorganisaties, fabrikanten van medische hulpmiddelen, kwaliteitsmanagers van zorgsystemen, zorginstellingen en gebruikers van medische apparatuur. Toepassing van normen leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering, tot een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en bovenal tot patiëntveiligheid.Gerelateerde nieuwsberichten

Herziening van NTA 8009 naar NEN 8009

03-10-2017 NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen...

HKZ-norm ‘Cliënt-/patiëntveiligheid’ herzien

31-08-2015 Cliënten en patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. Om die r...

Meedenken over HKZ Cliënt-/Patiëntveiligheid

02-10-2014 Op maandagmiddag 27 oktober a.s. organiseert HKZ een bijeenkomst voor organisaties die gecertificeer...

Leden gezocht voor normcommissie Business Continuity Management

02-06-2014 De nieuwe normcommissie BCM zoekt leden. Behalve inbreng bij ISO overweegt de commissie om nationale...

Leadauditoren dienen certificaat te behalen voor toetsing op HKZ cliënt-/patiëntveiligheid

11-04-2014 Hoe toets je of een organisatie erin slaagt om de zorg veiliger te maken voor de cliënt/patiënt? En ...

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Marlou Bijlsma

(015) 2 690 264

marlou.bijlsma@nen.nl

Top normen Zorg & Welzijn