Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veilig werken vereist in sommige gevallen het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). Pbm's zijn er in alle soorten en maten. De keuze voor het juiste middel met de beste bescherming is essentieel. Want goede pbm's beschermen het lichaam/lichaamsdelen maximaal tegen gevaren op de werkplek.

Per 21 april 2018 is nieuwe Europese wetgeving van kracht. Het gaat om PBM verordening 2016/425. De tekst van deze wetgeving is beschikbaar. Hierin staat alles wat in Europa vereist is op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Nieuwe wetgeving

De verordening heeft de Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor pbm vervangen. De Europese verordening bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie (EU). Een aantal zaken is daardoor gewijzigd.

Herclassificatie en geldigheidsduur CE-certificaten
Allereerst bevat de nieuwe wetgeving de eis tot herclassificatie van bepaalde producten en de introductie van een geldigheidsduur voor CE-certificaten van 5 jaar.

Duidelijke verplichtingen
De verordening beschrijft duidelijk de verplichtingen van alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen. De nieuwe verordening definieert ook duidelijk dat een importeur of distributeur die een product in Europa onder zijn eigen naam, merk of handelsmerk op de markt brengt, aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van de fabrikant. Het is essentieel voor alle betrokkenen dat ze weten wat hun verplichtingen zijn. Voor bedrijven die pbm's kopen voor hun medewerkers is het belangrijk dat ze weten wat ze van hun leveranciers mogen verwachten.

Nieuwe risico's
Er zijn risico's toegevoegd aan Categorie 3 pbm's: schadelijke biologische agentia, verdrinking, snijwonden door kettingzagen, hogedrukstralen, schotwonden of messteken, schadelijk lawaai.

Switch van categorie
Sommige soorten bescherming zijn overgegaan van categorie 2 naar categorie 3. Zo zijn alle soorten gehoorbescherming tegen schadelijk lawaai heringedeeld in categorie 3 (hoge risico’s).

Conformiteitsverklaring
Er komt een verplichting om een conformiteitsverklaring mee te leveren bij alle pbm’s die op de markt worden gebracht.

Praat mee over normen
Om aan de eisen in de wetgeving te voldoen kunnen normen worden gebruikt. NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisatieproces. Daarvoor zijn enkele normcommissies opgericht.

Het kan voor u van belang zijn om in een normcommissie mee te praten over de totstandkoming van normen voor pbm's. U bent op de hoogte van de laatste stand der techniek en kunt van gedachten wisselen met collega's en experts uit het bedrijfsleven. Bovendien kunt u inhoudelijk invloed uitoefenen op de nieuwe normen. Een plaats in een normcommissie heeft dus veel voordelen.

De normen
Er zijn veel normen als het gaat over de bescherming van lijf en leden. U vindt alle onderwerpen op beschermingssoort gerangschikt. Naar de overzichten

Links naar meer informatie
Europese Commissie website voor PBM (met o.a. een verwijzing naar de wetgeving)

Lijst van Notified Bodies voor 2016/425Nieuwsberichten

Vallen van hoogte voorkomen

25-04-2018 De meeste arbeidsongevallen gebeuren door een val van hoogte. Met de juiste maatregelen kan een werk...

Lijst geharmoniseerde normen bijgewerkt

23-04-2018 De Europese Commissie heeft de lijst van geharmoniseerde normen in relatie tot de huidige richtlijn ...

PBM kiezen doe je samen

21-02-2018 Als werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebben, moet de werkgever die gratis beschikb...

Toelichting op nieuwe PBM-richtlijn gepubliceerd

21-03-2017 Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese wetgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen van krach...

ESF Flowchart transitieperiode nieuwe PBM wetgeving

06-06-2017 De European Safety Federation heeft een flowchart gepubliceerd over de transitieperiode van de PBM r...

Eerder door u bekeken

Contact

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM