Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veilig werken vereist regelmatig persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). Pbm's zijn er in alle soorten en maten. De keuze voor het juiste middel met de beste bescherming is essentieel. Want goede pbm's beschermen het lichaam/lichaamsdelen maximaal tegen gevaren op de werkplek. Onlangs is er nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die de Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor pbm vervangt. De nieuwe regels hebben met name gevolgen voor fabrikanten en distributeurs.

Nieuwe wetgeving

Sinds kort is er nieuwe wetgeving op het gebied van pbm's. De nieuwe Europese wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie (EU). Een aantal zaken is daardoor gewijzigd.

Herclassificatie en geldigheidsduur CE-certificaten
Allereerst bevat de nieuwe wetgeving de eis tot herclassificatie van bepaalde producten en de introductie van een geldigheidsduur voor CE-certificaten van 5 jaar.

Duidelijke verplichtingen
De nieuwe verordening beschrijft duidelijk de verplichtingen van alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen. De nieuwe verordening definieert ook duidelijk dat een importeur of distributeur die een product in Europa onder zijn eigen naam, merk of handelsmerk op de markt brengt, aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van de fabrikant. Het is essentieel voor alle betrokkenen dat ze weten wat hun verplichtingen zijn. Voor bedrijven die pbm's kopen voor hun medewerkers is het belangrijk dat ze weten wat ze van hun leveranciers mogen verwachten.

Nieuwe risico's
Er zijn risico's toegevoegd aan Categorie 3 pbm's: schadelijke biologische agentia, verdrinking, snijwonden door kettingzagen, hogedrukstralen, schotwonden of messteken, schadelijk lawaai.

Switch van categorie
Sommige soorten bescherming zijn overgegaan van categorie 2 naar categorie 3. Ook zijn alle soorten gehoorbescherming tegen schadelijk lawaai heringedeeld in categorie 3 (hoge risico’s). Deze categorie is bedoeld om te beschermen tegen hoge risico's.

Conformiteitsverklaring
Er komt een verplichting om een conformiteitsverklaring af te leveren bij alle pbm’s die op de markt worden gebracht.

Praat mee over normen
Om aan al deze nieuwe eisen te voldoen, zijn normen nodig. NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor zijn enkele normcommissies opgericht.

Het kan voor u van belang zijn om in een normcommissie mee te praten over de totstandkoming van normen voor pbm's. U bent op de hoogte van de laatste stand der techniek en kunt van gedachten wisselen met collega's en experts uit het bedrijfsleven. Bovendien kunt u inhoudelijk invloed uitoefenen op de nieuwe normen. Een plaats in een normcommissie heeft dus veel voordelen.

De normen
Er zijn veel normen als het gaat over de bescherming van lijf en leden. U vindt alle onderwerpen op beschermingssoort gerangschikt. Naar de overzichtenEerder door u bekeken

Contact

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Commissie

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!