Aandachtspunten bij oogbescherming

30-05-2018 Oogschade is zo opgelopen, pijnlijk en in het ergste geval onherstelbaar. Daarvoor kan een piepkleine metaalsplinter of een spat van een chemische stof al voldoende zijn. Ook ultraviolet- en infraroodstraling vormen een serieus risico. Welke maatregelen zijn er om ogen te beschermen?

Voor oogbescherming is er in eerste instantie de arbeidshygiënische strategie. Daarbij wordt er gekeken naar maatregelen die het dragen van een beschermende bril overbodig maken. Is dit niet mogelijk, dan is het verkorten van de blootstellingstijd de volgende stap. In alle andere gevallen moeten werkgevers een veiligheidsbril aan hun medewerkers geven.

Veiligheidsbril, overzetbril en ruimzichtbril
Veiligheidsbrillen, overzetbrillen en ruimzichtbrillen zijn vormen van oogbescherming. Ze bieden een goede bescherming tegen (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en vloeistofspatten. Oftewel, tegen kleine deeltjes die niet schadelijk zijn voor de huid in het gezicht.

Een veiligheidsbril heeft een soortgelijk montuur als een gewone bril. Het verschilt zit in de glazen. Die zijn gemaakt van speciaal materiaal: gehard glas of polycarbonaat.

Een overzetbril is een vorm van oogbescherming die over een gewone bril wordt geplaatst om te voorkomen dat die beschadigt. Ook is er de zogenaamde beschermbril. Die wordt meestal ingezet als overzetbril voor tijdelijke bezoekers van een werkplek.

Een ruimzichtbril beschermt zowel de ogen als de eigen bril. Daarnaast biedt deze bril rondom de ogen bescherming tegen stof.

Bron: Arbo-online


Normen voor oogbescherming

Meer weten over normen voor oogbescherming? Kijk dan eens naar de volgende normen:

NEN-EN 166:2001 en

Oogbescherming - Specificaties

NEN-EN 167:2001 en

Oogbescherming - Optische beproevingsmethoden

NEN-EN 168:2001 en

Oogbescherming - Niet-optische beproevingsmethoden

Nieuwe normen

Er wordt ook gewerkt aan nieuwe normen:
Pr En ISO 16321-1 – Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik – Deel 1: algemene bepalingen
Pr EN ISO 16321-2 - Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik
Pr EN ISO 16321-3 - Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik – Deel 3: aanvullende voorschriften voor mesh oog- en gezichtsbescherming

Pr EN ISO 18526: Eye and face protection -- Test methods

Meer informatie
NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nen.nl/pbm of stuur uw vraag per email naar iv@nen.nl

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl