Akkoord over ILO-verdrag voor veilig werk

30-01-2014 Voor Nederland zal minister Asscher van SZW het ILO-verdrag 170 ratificeren. Het doel van het verdrag is bescherming van werknemers, derden en het milieu tegen schadelijke effecten van het werken met gevaarlijke stoffen.

Om dat doel te bereiken zijn voorschriften opgenomen over de informatieverschaffing, verwerking en registratie van gebruikte stoffen, de bepaling van blootstelling, de analyse van gezondheidsrisico's en het treffen van beschermende maatregelen (art. 12 Verdrag). Ook is er een voorschrift over actief informeren van derde landen over eventuele gebruiksverboden in het exporterende land (art. 19 Verdrag).Geen aanvulling

Ratificatie van het verdrag is conform het advies van de SER van 18 september vorig jaar. Er is geen aanvullende regelgeving nodig, waardoor regeldruk en administratieve lasten niet zullen toenemen.

Bron: www.arbo-online.nl

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat die voldoende bescherming bieden. Die middelen moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nen.nl/pbm of stuur uw vraag per email naar arbeid@nen.nlLees ook deze artikelen:

Geen veilige grens voor valhoogte

Er is geen veiligheidsgrens te geven voor valhoogte. Dat stelt de Gezondheidsraad vast na onderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. De commissie die onderzoek deed, keek naar de wetenschappelijke gegevens over gevolgen van vallen van hoogten.

Veilig werken aan e-voertuigen

Met de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen doen nieuwe technologieën hun intrede in de automobiel-branche. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden.

Nieuwe governance code veiligheid in de bouw

Vijftien grote partijen uit de bouw-, infra- en installatietechniek, waaronder Rijkswaterstaat, Ballast Nedam en VolkerWessels, hebben de nieuwe governance code ‘Veiligheid in de bouw’ ondertekend. De code is een initiatief van de sector en bedoeld om de veiligheidscultuur te verbeteren.

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM