Beschermende kleding

Als in werksituaties gewone werkkleding niet meer voldoende bescherming biedt tegen bijvoorbeeld weersinvloeden/klimaat of als er gevaar is voor letsel, moet beschermende kleding worden gedragen. Ook zichtbaarheidskleding is van cruciaal belang als het contrast tussen lichaam en achtergrond nihil is.

Het lichaam (romp) kan aan verschillende gevaren zijn blootgesteld en waartegen beschermende kleding bescherming moet bieden. U vindt hier de normen voor onder andere bescherming tegen:
• Spatgevaar (lassen en alle ander vloeibare metalen)
• Hitte (straling en vlammen)
• Lage en hoge omgevingstemperaturen
• Slechte weersomstandigheden
• Gebrekkige zichtbaarheid (mist, stoom)

Normen beschermende kleding

NEN Shop

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:

Stephanie Jansen

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Commissie

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!