Blue Guide over geldigheid PBM keuringscertificaten

06-01-2014 Geldt een type keuringscertificaat voor een PBM nog als de geharmoniseerde norm op het certificaat is vervangen door een nieuwere versie? Op die vraag komt snel een eenduidig antwoord.

Wanneer een probleem met de geboden bescherming opgelost wordt met een nieuwe norm, dan moeten de producten opnieuw geëvalueerd worden en eventueel aangepast, daarover is overeenstemming.

Wel of niet ongeldig?

Sommige EU lidstaten vinden dat type keuringscertificaten ook in de andere gevallen niet meer geldig zijn na de herziening van een geharmoniseerde norm. En dat producten met een dergelijk certificaat dus niet op de markt mogen gebracht worden. Dat vinden ook enkele personen die werken binnen de diensten van de EU Commissie. Heel wat andere lidstaten vinden echter dat deze certificaten niet per definitie ongeldig zijn.

De stelling dat certificaten gebaseerd op een al vernieuwde geharmoniseerde norm niet per definitie ongeldig zijn wordt gestaafd door verschillende documenten uit het verleden die nog steeds beschikbaar zijn. Niet voor niets is er een geldigheidslimiet voor type keuringscertificaten voorzien in de toekomstige PBM-wetgeving (voorstel van de EU Commissie voor de herziening van de PBM-wetgeving wordt op korte termijn verwacht, na goedkeuring door het EU parlement en de EU raad volgt publicatie, deze wordt verwacht in 2016).

Blue Guide

Als het goed is komt er echter snel een einde aan deze discussie met het uitkomen van de zogenaamde 'Blue Guide'. Deze gids is van toepassing op alle 'nieuwe aanpak' producten (zoals machines, liften, PBMs, speelgoed et cetera). In het ontwerp van deze gids staat in de paragraaf die handelt over herziening van geharmoniseerde normen, dat een herziening van een norm niet per definitie leidt tot het ongeldig zijn van bestaande type keuringscertificaten. De definitieve publicatie van deze gids is voorzien voor begin 2014.

Bron: EU-ESF / Arbo-online

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat die voldoende bescherming bieden. Die middelen moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nen.nl/pbm of stuur uw vraag per email naar arbeid@nen.nl

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM