De juiste handschoen maakt het verschil

21-03-2019 Het dragen van verkeerde handschoenen levert gevaar op. Veiligheidskundigen doen er daarom goed aan het handschoenenbeleid serieus te nemen. Belangrijk is in elk geval: de beste handschoen dráág je.

Handschoenen beschermen werknemers tegen allerlei gevaren, zoals snij- en kapwonden door ruwe en scherpe randen van bouwmaterialen als glas, metaalplaat, baksteen en dakbedekking.
Het dragen van de juiste handschoen is daarom belangrijk.


Een paar essentiële zaken op een rij:

  • Idealiter draag je een dunne, schone handschoen die maximaal beschermt.
  • Draagcomfort en veiligheid moeten hand in hand gaan.
  • Als een handschoen niet lekker zit, trekt iemand hem niet aan.
  • Een handschoen moet schoon zijn.

Ook al verbiedt de wet de aanwezigheid van chemicaliën, in de meeste handschoenen zitten restchemicaliën zoals oplosmiddelen. Dat is schadelijk, voor zowel de medewerkers die de handschoenen maken als voor de dragers. Op de site van Skinhealthalliance.org staat een overzicht van gecertificeerde leveranciers die aangesloten zijn bij deze keuringsinstantie. De bedrijven leveren producten die veilig zijn voor de huid, waaronder handschoenen.

Bron: Arbo Online

Meer informatie over normen voor PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

Bekijk de speciale pagina's voor PBM. Welke normen beschikbaar zijn voor de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen kunt u vinden op: PBM Normoverzichten.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht. Wilt u meer informatie over de commissie of deelnemen hieraan, neemt u dan contact op met Stephanie Jansen. E-mail: iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl