"Duiken gebeurt vaak onveilig"

21-06-2016 Professioneel duiken gebeurt vaak onveilig. Niet alleen zijn de voorbereiding en instructies onvoldoende, ook het daadwerkelijk duiken gebeurt vaak met risico's. Dit beweert de Inspectie SZW op basis van eigen onderzoek. Bij een inspectie van 73 duikbedrijven zijn bij 48 bedrijven overtredingen geconstateerd.

Bij 48 bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen betroffen de voorbereiding van het duiken. Juist de voorbereiding is volgens de Inspectie essentieel, omdat dan de risico's van het duiken zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Het gaat hier dan onder meer om een goede risico-inschatting en het hebben en geven van een goede werkinstructie. Verder is het duikmateriaal niet altijd goed onderhouden.

Ook bij het daadwerkelijk duiken werden overtredingen geconstateerd. De meest opvallende overtredingen waren het duiken met een onvolledige duikploeg en het duiken op een gevaarlijke arbeidsplaats. Daarnaast bleken duikers geen of een onjuist certificaat te hebben om te duiken.

Risicovol beroep
Volgens de Inspectie SZW is duiken een risicovol beroep. Daarom is het van groot belang dat de voorbereiding goed is, zoals een goede RI&E en een goede werkinstructie. Maar ook dat het arbeidsgeneeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden, duikers over de (juiste) persoonscertificaten beschikken en dat duikers voldoende en goed oefenen.

Normen
NEN denkt mee over de risico's van duiken. Zo vindt u in NEN-EN 250 een aantal nuttige aspecten over ademhalingstoestellen. In NEN-EN 12021 staan eisen voor ademhalingsbeschermingsmiddelen.

Bron: www.inspectieszw.nl

Meer informatie?

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u terecht bij Stephanie Jansen, e-mail: iv@nen.nl

Eerder door u bekeken

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid

(015) 2690 180

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM