Geen veilige grens voor valhoogte

06-01-2014 Er is geen veiligheidsgrens te geven voor valhoogte. Dat stelt de Gezondheidsraad vast na onderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. De commissie die onderzoek deed, keek naar de wetenschappelijke gegevens over gevolgen van vallen van hoogten.

In Nederland overlijden jaarlijks 18 werknemers na een val van hoogte tijdens het werk en worden er 1.230 opgenomen in het ziekenhuis. Velen van hen hebben blijvend letsel. Behalve persoonlijk leed kan vallen van hoogte hoge maatschappelijke kosten veroorzaken door ziekteverzuim, revalidatie en arbeidsongeschiktheid. De huidige Nederlandse wetgeving (artikel 3.16 van het Arbobesluit) verplicht werkgevers maatregelen te nemen als er valgevaar bestaat. Er is, volgens de wetgever, in elk geval sprake van valgevaar als op 2,5 meter of hoger wordt gewerkt.

Grens niet te stellen

Het is duidelijk dat er een associatie is tussen de hoogte waarvan een werknemer valt en de mate en omvang van letsel of de kans op sterfte. Hoe groter de valhoogte, hoe meer kans op ernstig letsel en sterfte. De commissie is echter van mening dat het niet mogelijk is een veilige (of gezondheidskundige) grens voor de valhoogte op basis van de beschikbare kennis voor te stellen. Bovendien zijn de gegevens ook niet geschikt om een inschatting van het gezondheidsrisico te geven.

Lagere hoogtes

Bij valgevaar verplicht het Arbobesluit werkgevers maatregelen te nemen, ongeacht op welke hoogte wordt gewerkt. Dit sluit aan bij de bevindingen van de commissie dat een veilige grens niet te geven is. Wel bepleit de commissie meer aandacht voor bewustwording van werkgevers dat ook werken op hoogtes lager dan 2,5 meter risico’s kan meebrengen en dat ook in dat geval maatregelen nodig zijn. Bron: Gezondheidsraad

Het volledige rapport:

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat die voldoende bescherming bieden. Die middelen moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nen.nl/pbm of stuur uw vraag per email naar arbeid@nen.nl

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM