Gehoorbescherming

Lawaai is de verzamelnaam voor geluid dat als hinderlijk wordt ervaren en voor schadelijk geluid. Tien procent van de werknemers werkt regelmatig bij schadelijk geluid. Schadelijk geluid betekent dat de blootgestelde persoon kans heeft op gehoorschade.

De grenswaarde hiervoor blijft een discussiepunt. Het gaat namelijk niet alleen om het aantal decibellen, maar ook om de verblijfstijd. Gehoorschade is een ernstige sociale handicap. Lawaai is dan ook aan bepaalde normen getoetst.

Als bepaalde geluidsgrenzen worden overschreden, dan spreekt men van schadelijk geluid. Belangrijke aspecten die dit bepalen, zijn het draagcomfort en de dempingscapaciteit.

Gehoorbeschermers hebben allemaal als doel het geluid dat ons oor wil binnendringen, tegen te houden. Het beste middel is dat middel dat continu gedragen wordt. De gehoorbeschermingsmiddelen worden als volgt ingedeeld:
1. inwendige gehoorbescherming
2. uitwendige gehoorbescherming

Onder gehoorbeschermingsmiddelen vallen:Normen gehoorbescherming

NEN Shop

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Arthur Carlebur

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM