IJzersplinter in oog

24-12-2012 Een metselaar bij een bouwbedrijf slaat een stalen nagel in een buitenmuur om een draad te kunnen spannen voor het plaatsen van dorpels op een nieuwbouwproject.

Bij de eerste hamerslag schiet een deel van de nagel weg en komt in zijn oog terecht. Hij loopt ernstig letsel op.

De arbeidsinspectie heeft geen overtreding van de Arbowet vastgesteld. Ook is er geen wettelijke verplichting voor het dragen van een veiligheidsbril bij het slaan van spijkers in een gevel. Het slachtoffer heeft van de ongevallenverzekeraar een bedrag van 43.770 euro ontvangen. Hij vordert in deze (deelgeschil)procedure dat de werkgever voor de schade aansprakelijk wordt gesteld.

olgens de kantonrechter is een werkgever op grond van artikel 7:658 aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van dat laatste is hier geen sprake. Blijft over de zorgplicht. Wat van de werkgever in redelijkheid mag worden verlangd, hangt af van de omstandigheden van het geval.

De werknemer stelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden door het dragen van een veiligheidsbril niet verplicht te stellen, terwijl op de verpakking stond: ‘Bij het verwerken van stalen nagels een veiligheidsbril dragen.’

De werkgever voert aan dat hij een actief veiligheidsbeleid voert, met onder meer toolboxmeetings en een sanctieregeling PBM waarin het dragen van een veiligheidsbril verplicht is bij bijzonder timmerwerk. Maar hier ging het om eenvoudig timmerwerk. Het risico op het breken van spijkers ligt (voor een ervaren werknemer die dit soort werk dagelijks vele malen verricht) zo voor de hand dat een werkgever daarvoor niet hoeft te waarschuwen. Bovendien is de kans dat een nagel breekt en wegspringt erg klein. Het verplicht stellen van een veiligheidsbril bij eenvoudig timmerwerk is dan ook niet zinvol. De waarschuwing op de verpakking is kennelijk bedoeld om de producent te vrijwaren van eventuele productaansprakelijkheid.

Werknemer zelf verantwoordelijk?!

Als werknemer kan je natuurlijk ook zelf er voor zorgen dat je de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Deze worden, in de meeste gevallen, ter beschikking gesteld door de werkgever. Welke en wanneer een PBM moet worden gebruikt is vaak nog een issue. Waar moet op worden gelet bij de keuze en gebruik van de PBM.

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Praktijkgids Persoonlijke Beschermingsmiddelen van NEN. In de gids wordt beschreven waarop moet worden gelet bij de keuze en gebruik van PBM.

Preventie is belangrijk in beroepen met een verhoogd risico op letsel. Meer informatie en een overzicht van de normen, vindt u ook op www.nen.nl/pbm.

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl