Keuzeboom helpt bij keuze veiligheidsschoenen

21-06-2016 De Inspectie SZW controleert tot eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). Op bouwplaatsen moet de werkgever bijna altijd deze middelen ter beschikking stellen.

De werknemer moet ze op een juiste wijze gebruiken. Dat geldt ook voor schoeisel. Een werkgever en werknemer kunnen een boete krijgen als de inspecteurs overtredingen constateren wat betreft het gebruik van pbm's. Een serieuze zaak dus, en daarom heeft NEN een keuzeboom voor veiligheids- & werkschoeisel gemaakt.

Keuzeboom

De keuzeboom is ontwikkeld door de normcommissie voet- en beenbescherming en gebaseerd op de normen NEN-EN-ISO 20345:2011 en NEN-EN-ISO 20347:2012. Nadat een risicoanalyse aanwijst dat een pbm nodig is, kan de keuzeboom inkopers en gebruikers ondersteunen bij de keuze voor een veiligheids- of werkschoeisel. Er is getracht om de keuzeboom eenvoudig te maken, waardoor alleen de meest voorkomende en onderscheidende veiligheidselementen zijn opgenomen om de eerste keuze te kunnen maken.

Voor verdere verdieping wordt verwezen naar normdocumenten voor elektrische en chemische risico’s en schoeisel voor gieterijen.

Onderschat
Veel werkgevers onderschatten het belang van goed en passend veiligheidsschoeisel. Behalve dat het dragen van verkeerde veiligheidsschoenen persoonlijke problemen kan opleveren voor de drager (denk bijvoorbeeld aan ergonomisch ongemak), kan het ook leiden tot onveilige situaties. Bovendien heeft niet iedereen de kennis in huis om te beoordelen of de gekozen veiligheids- of werkschoen voldoet aan de geldende veiligheidseisen en –normeringen. En of die schoen daarnaast de gewenste functionaliteit heeft.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Femke Stoverinck, consultant Industrie & Veiligheid via iv@nen.nl.Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Femke Stoverinck

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM