Lijst geharmoniseerde normen bijgewerkt

23-04-2018 De Europese Commissie heeft de lijst van geharmoniseerde normen in relatie tot de huidige richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG bijgewerkt. Daarnaast is de lijst gepubliceerd van de normen die (voorlopig) geharmoniseerd worden onder de nieuwe PBM wetgeving, namelijk de verordening 2016/425 die op 21 april ingaat.

Daarnaast is de lijst gepubliceerd van de normen die (voorlopig) geharmoniseerd worden onder de nieuwe PBM wetgeving, namelijk de verordening 2016/425 die op 21 april ingaat.

De nieuwe wettekst is al beschikbaar via de webite van de Europese Commissie. Op deze pagina is ook meer informatie over de wetgeving te vinden, bijvoorbeeld de lijsten van notified bodies.

Geharmoniseerde normen worden gebruikt om aan te tonen dat producten voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen van de betreffende Europese wetgeving. Het is niet verplicht om ze te gebruiken, maar ze zijn een hulpmiddel om conformiteit met de wetgeving aan te tonen. Na een succesvolle beoordeling van het product door een notified body, bijvoorbeeld op basis van een geharmoniseerde norm, kan de fabrikant CE-markering op het product aanbrengen. Pas nadat het product CE-markering heeft gekregen, mag het op de Europese markt worden gebracht.

PBM verordening is in werking getreden
Vanaf 21 april moeten alle PBM voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die voldoen aan de eisen in die verordening zijn geschikt en toegestaan voor gebruik. Overigens geldt er een transitie periode van een jaar voor de overgang van de oude richtlijn naar deze nieuwe verordening.

De belangrijkste zaken op een rij:  • Onder de nieuwe Verordening 2016/425 vallen ook huis-tuin-en-keukenartikelen als ovenhandschoenen of een fietshelm.
  • Het PBM moeten zijn voorzien van een CE-markering (dit staat voor Conformité Européenne). Met deze CE-markering toont de fabrikant of importeur van het beschermingsmiddel aan dat dit voldoet aan de gestelde minimumeisen.
  • Met de komst van de nieuwe PBM-verordening vervalt het huidige Nederlandse Warenwetbesluit PBM. Er blijft alleen een verwijzing over naar de Europese PBM-verordening.
  • Er komen verplichtingen voor de volledige supply chain (fabrikanten, invoerders en distributeurs, inclusief online verkoop).
  • De geldigheidstermijn van type-keuringscertificaten voor PBM wordt beperkt tot vijf jaar. Dit maakt regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk.
  • Er gaan ook specifieke procedures gelden voor op maat gemaakte of aangepaste PBM.
  • De lijst van uitgesloten producten en de categorisatie van risico’s wordt aangepast. Sommige in de oude wetgeving uitgesloten producten worden in de nieuwe verordening wel als PBM beschouwd. Ook veranderen sommige producten van categorie. De (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen, veranderen niet.

Meer informatie

Wilt u contact of meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Mw. Stephanie Jansen, iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:
Stephanie Jansen

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl