Nano: focus op maatregelen en pbm's

30-01-2014 Over de (veiligheids)effecten van werken met nanomaterialen is nog niet veel bekend. Het Amerikaanse Instituut voor Werkgezondheid- en veiligheid (NIOSH) wil met nieuwe aanbevelingen zorgen voor meer veiligheid voor werknemers.

De aandacht van de aanbevelingen ligt bewust op technische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) in plaats van administratieve controles en het verminderen van de blootstelling aan nanomaterialen. Dat komt omdat ze ontworpen zijn om het risico op blootstelling te minimaliseren voordat de werknemer in contact komt met het materiaal. Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van controles tijdens de productie en het downstream gebruik van nanomaterialen tot nu toe beperkt blijft.

Toepasbaar

De aanbevelingen van NIOSH vullen de wetenschappelijke aanbevelingen aan omdat werknemers ze meteen kunnen toepassen, in afwachting van meer onderzoek over de eigenschappen en effecten van nanomaterialen.

Processen

Processen die NIOSH beschrijft zijn bijvoorbeeld reactoroperaties en reinigingsprocessen, kleinschalige weging en gebruik van nanopoeders, processen in de intermediaire fase en de afwerkingsfase en onderhoudswerken. Daarnaast is er de aanbeveling om de prestaties van de gebruikte technologieën en controlesystemen te evalueren.

Bron: www.arbo-online.nl

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat die voldoende bescherming bieden. Die middelen moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Meer informatie over PBM's kunt u vinden op www.nen.nl/pbm of stuur uw vraag per email naar arbeid@nen.nl

En meer informatie over het onderwerp en de normen voor NanotechnologieGerelateerde artikelen

Risicobeheer nanomaterialen op de werkplek

De zorgen over de mogelijke gevaren van nanodeeltjes voor de gezondheid en de veiligheid zijn groot. In veel werkomgevingen worden nanomaterialen gebruikt en verwerkt.

Nieuwe adviesgroep Nano-bio opgericht

Wegens de overlap van de werkvelden in nano- en biotechnologie, is er op verzoek van ISO/TC 229 een nieuwe adviesgroep opgestart: Nano-Bio. Dat is op een recente vergadering in Mexico besloten.

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM