Netwerkbijeenkomst Preventie van beroepsziekten door fysieke belasting bij Ministerie SZW

24-04-2020 NEN heeft deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst Preventie van Beroepsziekten door Fysieke Belasting van het Ministerie van SZW. De komende twee jaar wordt er extra aandacht besteed aan fysieke belasting. Het programma sluit aan bij het EU-OSHA programma voor arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen.

Meer dan 3 miljoen werknemers hebben te maken met fysieke onder- en overbelasting. Hiermee is fysieke belasting beroepsziekte nummer 2. Fysieke belasting heeft een grote impact op het bewegingsapparaat. 28 procent van alle werkgerelateerde verzuimdagen wordt veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat. De verzuimkosten zijn hierdoor aanzienlijk, ruim 1.4 miljoen euro.

Op de netwerkbijeenkomst waren sectoren, bedrijven, onderwijs en arboprofessionals vertegenwoordigt. Het Ministerie hoopt bestaande en nieuwe initiatieven te versterken en partijen met elkaar te verbinden om zodoende tot een duurzame verandering te komen. Vanuit NEN worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Waar mogelijk levert NEN een bijdrage bij het verbinden van de verschillende partijen, om gezamenlijke afspraken te maken om een duurzame verandering te borgen.

EU-OHSA heeft een nieuw samenvattend verslag gepubliceerd met nationale gegevens. Dit zijn aanvullingen op het Europese verslag naar het onderzoek van arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen. Door nationale gegevens op EU-niveau te delen, draagt EU-OSHA bij tot de verbetering van kennis over spier- en skeletaandoeningen bij beleidsmakers, VGW-professionals en nationale instanties in het algemeen. Vanuit Nederland is er ook aan bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

Er zijn al verschillende Europese en internationale normen voor fysieke belasting. Zo is bijvoorbeeld in het toepassingsdocument ISO/TR 12295 een korte vragenlijst opgenomen waardoor het eenvoudiger wordt om in kaart te brengen of er sprake is van teveel fysieke belasting. Dit 'Technical Report' vertaalt de technische eisen uit verschillende ISO normen naar een handvat om toe te passen in de praktijk. Nederlandse belanghebbenden kunnen ook deelnemen aan het ontwikkelen van dit soort publicaties.

Bekijk ook het artikel van SZW over strenger toezicht.

Neem voor meer informatie contact op via iv@nen.nl of 015 – 2690 180.Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie NEN Industrie & Veiligheid

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl