Nieuwe Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen

20-06-2016 De nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen is op 31 maart gepubliceerd. De verordening bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) in de Europese Unie (EU). In 2018 wordt de verordening van kracht en vervangt hij de huidige richtlijn 89/686/EEG.

In tegenstelling tot de huidige pbm-richtlijn hoeft de nieuwe verordening niet te worden omgezet in nationale wetgeving en is hij direct van toepassing op alle Europese lidstaten. De lidstaten moeten de huidige nationale wetgeving wel intrekken. Alleen de strafbaarstelling bij een eventuele overtreding van de verordening, wordt wel in nationale regelgeving opgenomen.

Duidelijker
Naast de herclassificatie van bepaalde producten en de introductie van een geldigheidsduur voor CE-certificaten van 5 jaar, is één van de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe pbm-verordening dat deze duidelijk de verplichtingen van alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen beschrijft. De nieuwe verordening definieert ook duidelijk dat een importeur of distributeur die een product in Europa onder zijn eigen naam, merk of handelsmerk op de markt brengt, aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van de fabrikant. Dit zijn aanzienlijk duidelijkere regels voor de hele toeleveringsketen. Het is dus essentieel voor alle betrokkenen dat ze weten wat hun verplichtingen zijn. Voor bedrijven die pbm’s kopen voor hun medewerkers is het belangrijk dat ze weten wat ze van hun leveranciers mogen verwachten.

Wijzigingen
De volgende risico’s zijn toegevoegd aan Categorie 3 pbm's: schadelijke biologische agentia, verdrinking, snijwonden door kettingzagen, hogedrukstralen, schotwonden of messteken, schadelijk lawaai.

Sommige soorten bescherming zijn overgegaan van categorie 2 naar categorie 3. Ook zijn alle soorten gehoorbescherming tegen schadelijk lawaai heringedeeld in categorie 3 (hoge risico’s). Deze categorie is bedoeld om te beschermen tegen hoge risico's.

Certificaten EU-typeonderzoek 5 jaar geldig
Certificaten van EU-typeonderzoek van categorieën 2 en 3 moeten worden beperkt tot maximaal 5 jaar. Reden voor deze aanpassing is dat er op dit moment nog pbm’s in de markt zijn die gekeurd zijn volgens normen van bijvoorbeeld vóór de eeuwwisseling. Terwijl huidige inzichten in productverbetering en de huidige stand der techniek veiligere producten mogelijk maken.

Conformiteitsverklaring
Er is nu een verplichting om een conformiteitsverklaring af te leveren bij alle pbm’s die op de markt worden gebracht. Een conformiteitsverklaring is een juridisch document dat de fabrikant ondertekent als bevestiging dat het product voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke wetgeving.

Advies
Als u verantwoordelijk bent voor de aankoop van pbm’s, is het belangrijk om te kijken of uw pbm-aanbieders de nieuwe verordening op dezelfde manier nakomen zoals dat moet bij de huidige richtlijn:

  • Vraag uw leveranciers om een conformiteitsverklaring voor de pbm’s die u aankoopt.
  • Controleer deze op de wettelijk vereiste gegevens. Veel conformiteitsverklaringen zijn onvolledig en niet officieel ondertekend.
  • Vraag uw leveranciers om hun steekproefproces te beschrijven om te garanderen dat de producten aan de vereiste normen blijven voldoen.
  • Zorg ervoor dat uw leveranciers lid zijn van een brancheorganisatie.
  • Vraag uw leveranciers om hun kwaliteitsborgingsproces van het productieproces te beschrijven om ervoor te zorgen dat de producten worden geproduceerd volgens de oorspronkelijke certificering.

Bron: www.intersafe.eu

Meer informatie

Wilt u contact of meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Mw. Stephanie Jansen, iv@nen.nl.
Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:
Stephanie Jansen

(015) 2 690 441

iv@nen.nl

Commissie

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!