Nieuwe verordening PBM beschermt nog beter

25-04-2014 Werkgevers opgelet! Het voorstel voor de nieuwe tekst van de verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) is er. De aanvankelijke Europese richtlijn wordt daarmee omgezet naar een strakker te handhaven verordening. Enkele belangrijke zaken zijn gewijzigd, waardoor onder andere bepaalde producten van categorie veranderen.

De Europese richtlijn PBM beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de markt te mogen brengen. Denk daarbij aan bescherming tegen allerlei gevaren die tijdens het werk op de loer kunnen liggen: brand, hitte, harde geluiden, gevaren voor de ogen, vallende voorwerpen, chemicaliën. Iedere werknemer in welke sector dan ook heeft er wel eens mee te maken. En uiteraard moet die werknemer dan beschermd worden. Belangrijk voor werkgevers is om in het achterhoofd te houden dat het hun taak blijft eerst gevaren in kaart te brengen en waar mogelijk te reduceren. Pas als dat zoveel mogelijk gedaan is, komen pbm's in beeld.


Algemene aanpassingen

De Europese richtlijn voor pbm's was al een aantal jaren oud en was toe aan revisie. In de nieuwe versie is ook een aantal algemene wijzigingen in Europees beleid opgenomen, zoals de adoptie van het Nieuw Wetgevend Kader (NWK). Dat betekent concreet dat er strengere eisen worden gesteld aan keuringsinstellingen die persoonlijke beschermingsmiddelen beoordelen. Bovendien zijn in het NWK niet alleen de fabrikant en diens wettelijk vertegenwoordiger, maar ook de importeur en de distributeur verantwoordelijk, met andere woorden: de marktdeelnemers.

Nieuwe categorie

Een andere belangrijke verandering is dat een aantal producten van categorie is veranderd. Zo is bijvoorbeeld gehoorbescherming van categorie II naar III gegaan, zodat dit aspect nu onder de zwaarste categorie pbm's valt. Ook broeken die beschermen tegen kettingzagen zijn van categorie II naar III verschoven.

Van richtlijn naar verordening

Tot slot is nog belangrijk te vermelden dat de nieuwe tekst geen richtlijn maar een verordening is. Daarmee heeft de tekst een directe werking en hoeft hij niet in nationale regels opgenomen te worden. Vertalen mag, maar er wordt geen vrijheid gegeven aan eigen interpretatie. Het voordeel hiervan is dat er een 'level playing field' ontstaat. Strafbaarstelling bij een eventuele overtreding van de verordening wordt wel in de nationale regels opgenomen.

Meer informatie

Wilt u contact of meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Mw. Stephanie Jansen, arbeid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:
Stephanie Jansen

(015) 2 690 441

arbeid@nen.nl

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl