Nieuwe wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen

11-08-2016 Er is onlangs nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die de Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor pbm (persoonlijke beschermingsmiddelen) vervangt. De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten en distributeurs.

De nieuwe Europese wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie (EU). Een aantal zaken is daardoor gewijzigd.

Herclassificatie en geldigheidsduur CE-certificaten
Allereerst bevat de nieuwe wetgeving de eis tot herclassificatie van bepaalde producten en de introductie van een geldigheidsduur voor CE-certificaten van 5 jaar.

Duidelijke verplichtingen
De nieuwe verordening beschrijft duidelijk de verplichtingen van alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen. De nieuwe verordening definieert ook duidelijk dat een importeur of distributeur die een product in Europa onder zijn eigen naam, merk of handelsmerk op de markt brengt, aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van de fabrikant. Het is essentieel voor alle betrokkenen dat ze weten wat hun verplichtingen zijn. Voor bedrijven die pbm's kopen voor hun medewerkers is het belangrijk dat ze weten wat ze van hun leveranciers mogen verwachten.

Nieuwe risico's
Er zijn risico's toegevoegd aan Categorie 3 pbm's: schadelijke biologische agentia, verdrinking, snijwonden door kettingzagen, hogedrukstralen, schotwonden of messteken, schadelijk lawaai.

Switch van categorie
Sommige soorten bescherming zijn overgegaan van categorie 2 naar categorie 3. Ook zijn alle soorten gehoorbescherming tegen schadelijk lawaai heringedeeld in categorie 3 (hoge risico’s). Deze categorie is bedoeld om te beschermen tegen hoge risico's.

Conformiteitsverklaring
Er komt een verplichting om een conformiteitsverklaring af te leveren bij alle pbm’s die op de markt worden gebracht.

Meer informatie

Wilt u contact of meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Mw. Stephanie Jansen, arbeid@nen.nl.Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuwe Europese PBM Verordening gepubliceerd

De nieuwe Europese verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is onlangs gepubliceerd in het Official Journal van de EU. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking op 21 april 2016.

Terugblik informatiemiddag over de nieuwe Europese verordening PBM

De nieuwe Europese verordeningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gepubliceerd. Op termijn vervalt daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN heeft op 25 april een informatiemiddag georganiseerd over de veranderingen en consequenties voor de gebruikers. Met het maximale aantal deelnemers was het een succesvolle middag!

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:
Stephanie Jansen

(015) 2 690 441

arbeid@nen.nl

Normoverzichten PBM