Oog- en gelaatsbescherming

Op veel werkplekken worden de ogen en of het gelaat van de werknemer blootgesteld aan verschillende risico's.

Voor een effectieve bescherming moeten oog- en gelaatsbeschermers deugdelijk, duurzaam en resistent zijn ten opzichte van talrijke invloeden en inwerkingen, zodat de noodzakelijke beschermende werking tijdens de gehele gebruiksduur behouden blijft.

Oogbeschermingsmiddelen zijn ingedeeld in twee groepen: veiligheidsbrillen en beschermingsbrillen. Gevaren waar de ogen en het gelaat tegen beschermd moeten worden zijn:

Normen oog- en gelaatsbescherming

NEN Shop

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Arthur Carlebur

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM