Oogbescherming in de schoonmaakbranche

07-10-2019 De voorschriften rond persoonlijke beschermingsmiddelen in de schoonmaak zijn zo’n vier jaar geleden veranderd toen in Europa de zogeheten CLP-verordening in werking trad. Sindsdien dragen schoonmakers vaker een veiligheidsbril. Maar waar moet je op letten bij de aanschaf?

Er worden steeds meer veiligheidsbrillen verkocht, want de veiligheidseisen zijn niet vrijblijvend. Als een werknemer gewond raakt tijdens zijn werkzaamheden en niet de voorgeschreven veiligheidsmaterialen gebruikte, is de werkgever verantwoordelijk. En dat is een regelrecht bedrijfsrisico. Bovendien controleert de Arbodienst of de voorgeschreven veiligheidsmaterialen aanwezig zijn en gebruikt worden.

Soort bril
Een zonnebril is voor veel schoonmakers een belangrijk onderdeel van de uitrusting. Maar er zijn ook brillen die helpen om beter te zien in een donkere omgeving (door gele lenzen) of voor binnen gebruik (blanke lenzen). Ook zijn er steeds meer veiligheidsbrillen op sterkte. Naast de juiste glazen is het ook belangrijk dat een bril goed op het hoofd zit.

Aandachtspunten
Oog- of gezichtsbescherming mag het werk niet belemmeren of andere arbeidsrisico’s opleveren.
Oogbeschermingsmiddelen moeten CE-gecertificeerd zijn, met vermelding van de norm waaronder ze getest zijn. Alleen als het CE-teken op beide glazen staat en ook op een van de poten van het montuur is het een CE-veiligheidsbril.

Oog- of gezichtsbeschermingsmiddelen mogen de gezondheid van de gebruiker niet nadelig beïnvloeden.

Oogbescherming werkt het beste met een goede individuele pasvorm en instelmogelijkheden.
Gekleurde glazen laten minder licht door. Met als gevaar dat de gebruiker dreigingen in de omgeving niet op tijd ziet, waardoor hij bijvoorbeeld kan worden aangereden. Ook als de glazen van een veiligheidsbril optisch niet goed zijn, kan dat gevaarlijk zijn. Door de optische werking van glas ziet de drager dingen dan bijvoorbeeld op een andere plek dan ze werkelijk zijn. Als de gebruiker brildragend is, moet zijn oogbescherming dezelfde oogcorrectie hebben als zijn eigen bril.

Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen moeten na gebruik op een droge, stofvrije plaats worden opgeborgen om krassen of andere beschadigingen te voorkomen. Als in een werksituatie het risico bestaat om ongewild in aanraking te komen met chemicaliën of om te verbranden, moet er niet alleen een nooddouche zijn maar ook een oogdouche.

Bron: Servicemanagement


Normen voor oogbescherming

Meer weten over normen voor oogbescherming? Kijk dan eens naar de volgende normen:

NEN-EN 166:2001 en

Oogbescherming - Specificaties

NEN-EN 167:2001 en

Oogbescherming - Optische beproevingsmethoden

NEN-EN 168:2001 en

Oogbescherming - Niet-optische beproevingsmethoden

Nieuwe normen

Er wordt ook gewerkt aan nieuwe normen:
Pr En ISO 16321-1 – Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik – Deel 1: algemene bepalingen
Pr EN ISO 16321-2 - Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik
Pr EN ISO 16321-3 - Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik – Deel 3: aanvullende voorschriften voor mesh oog- en gezichtsbescherming

Pr EN ISO 18526: Eye and face protection -- Test methods

Meer informatie
NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nen.nl/pbm of stuur uw vraag per email naar iv@nen.nl

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl