PBM kiezen doe je samen

21-02-2018 Als werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebben, moet de werkgever die gratis beschikbaar stellen. Bovendien moet hij zorgen voor goede voorlichting over gebruik en onderhoud. Het kiezen van de juiste PBM doe je samen.

Onder PBM vallen bijvoorbeeld beschermende werkkleding, veiligheidsschoenen of werkhandschoenen, gehoorbescherming of valbeveiliging.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en RI&E
Bedrijven moeten in hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) persoonlijke beschermingsmiddelen opnemen. Hoewel de werkgever betaalt, kiezen werknemer en werkgever samen de PBM. Het zijn immers de mensen op de werkvloer die vaak goed weten welke persoonlijke beschermingsmiddelen zij nodig hebben.

Aanvulling
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de laatste stap in de arbeidshygiënische strategie. Ze fungeren altijd als aanvulling op andere maatregelen die risico’s aanpakken bij de bron. Denk daarbij aan goed onderhoud van arbeidsmiddelen als machines, technische voorzieningen of aanpassing van de manier van werken.

Drie categorieën:
PBM tegen lage risico’s Deze soort persoonlijke beschermingsmiddelen bieden bescherming zonder enige deskundigheid bij de gebruiker en zonder hulpmiddelen. Gaat er iets mis, dan kan dit gering en oppervlakkig letsel tot gevolg hebben. Voorbeelden van PBM uit risicoklasse I: een zonnebril of eenvoudige tuinhandschoenen.
PBM tegen middelhoge risico’s Dit zijn persoonlijke beschermingsmiddelen die niet vallen onder risicoklasse I. De fabrikant moet zorgen dat deze middelen voldoen aan bepalingen van de EG-richtlijn 89/686/EEG. De fabrikant zorgt behalve voor een technisch dossier ook voor een typekeur van elk product. De meeste PBM vallen onder deze categorie. Voorbeelden zijn een veiligheidsbril of veiligheidshelm.
PBM tegen hoge risico’s Dit zijn complexe persoonlijke beschermingsmiddelen waarvoor extra eisen gelden naast de voorwaarden uit klasse II. Zo moet de productie ervan onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem plaatsvinden. Een voorbeeld: bepaalde beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte, zoals een harnasgordel.

Meer weten over PBM of welke normen ervoor gelden? Kijk op www.nen.nl/pbm

Bron: NEN en Arbo Online

Meer informatie over normen voor PBM

Persoonlijke bescherminismiddelen moeten aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht. Wilt u meer informatie over de commissie of deelnemen hieraan, neemt u dan contact op met Stephanie Jansen. E-mail: iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Stephanie Jansen

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl