Quiz: ‘Werk en Longen check’ online

06-05-2019 Long Alliantie Nederland en het Longfonds hebben de Werk en Longen check ontwikkeld. Met deze online check kunnen werknemers checken of ze op hun werk in aanraking komen met stoffen die invloed hebben op hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

Met de check kunnen werknemers aan de hand van 6 vragen zelf nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan (gevaarlijke) stoffen en of dit mogelijk effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in risico’s en geeft maatregelen aan die helpen om blootstelling te voorkomen. De tool bevat factsheets met branche-specifieke informatie.

De test is beschikbaar via www.werklongencheck.nl.

Door op tijd in actie te komen, is het ontstaan of de verergering van de klachten te voorkomen.

Bron: Arboportaal


Europese Richtlijn en de normen

Volgens de Europese Richtlijn behoren de ademhalings-beschermingsmiddelen tot de catergorie van de bescherming tegen ernstige risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de gebruiker. Op de werkplek staan de luchtwegen en daarmee ook het hele lichaam van de werknemer bloot aan verschillende soorten risico's.

Er zijn veel normen rondom de ademhalingsbescherming voor gevaren zoals:
• Biologische gevaren (bacteriën, virussen)
• Chemische gevaren (stof, rook, nevel, gassen en dampen)
• Thermische gevaren (metaalspatten, vlammen en vonken)
• Besmettingsgevaar (radioactieve deeltjes en/of -gassen)
• Verstikking (rook, afwezigheid zuurstof)

Belangrijke normen zijn o.a.:
NEN-EN 140:1998 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfmaskers en kwartmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken
NEN-EN 136:1998 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Volgelaatmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken
NEN-EN 529:2005 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn

Lees er meer over PBM-verordening (EU) 2016/425.

Contact of deelnemen in de commissie

Voor meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie kunt u contact opnemen iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met NEN Industrie & Veiligheid

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl