Twee informatiebijeenkomsten over PBM

05-09-2017 De nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is gepubliceerd. Op termijn vervallen daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en de Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN houdt op dinsdag 28 november 2017 twee informatiesessies over pbm.

De huidige Europese Richtlijn PBM beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt te brengen. Dankzij deze wetgeving bestaat er in Europa vrij verkeer van pbm’s en wordt tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming voor de gebruiker gegarandeerd.

Dinsdag 28 november 2017 twee aparte informatiebijeenkomsten over PBM.

Ochtend: PBM en elektrotechniek
In de ochtend kunt u zich aansluiten bij de informatiebijeenkomst over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de elektrotechniek.

Programma
- Ontwikkelingen op het gebied van PBM-normen in elektrotechniek
- PBM-normen: inventarisatie waar is welke kennis aanwezig?
- Welke normcommissies? Welke projecten?
- Discussie of er behoefte is aan frequentere uitwisseling tussen de verschillende commissies.
- Discussie: besluit wel of niet oprichting van Joint Work Group PBM’s

Deelnemen aan PBM en elektrotechniek? Meldt u zich hier aan.

Middag: PBM en de nieuwe verordening
In de middag is er een bijeenkomst over persoonlijke beschermingsmiddelen en de nieuwe verordening. Daarnaast komen arbeidshygiëne en ervaringen van gebruikers aan bod.

Programma
- het toepassingsgebied, de transitieperiode van de nieuwe wetgeving en de rol van verschillende instanties;
- procedures en geldigheid van CE-markering en type certificaten;
- juridische verantwoordelijkheid van werkgevers en compliance;
- eisen ten aanzien van technische documenten zoals de gebruikershandleiding en declaration of conformity;
- arbeidshygiëne;
- ervaringen van een bedrijfsarts.

Deelnemen aan PBM en de nieuwe verordening? Meldt u zich hier aan.

Informatie
Voor beide bijeenkomsten moet u zich apart inschrijven. Per organisatie kunnen max. 2 personen deelnemen.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:
Stephanie Jansen

(015) 2 690 441

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl