Vallen van hoogte voorkomen

25-04-2018 De meeste arbeidsongevallen gebeuren door een val van hoogte. Met de juiste maatregelen kan een werkgever de risico’s wegnemen of beperken. Veilig werken begint bij het in kaart brengen van risico’s.

Als werken op de grond niet kan en het risico van vallen niet kan worden vermeden, moet de werkgever de risico’s vastleggen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maatregelen die hij ertegen neemt komen in het bijbehorende plan van aanpak. Een werkgever moet maatregelen nemen als werknemers werken op een hoogte van 2,50 meter of hoger. Maar ook bij werkzaamheden onder een hoogte onder 2,50 meter zijn maatregelen noodzakelijk als er valgevaar is.

Arbeidshygiënische strategie
Een werkgever past de arbeidshygiënische strategie toe. Zo kan hij eerst proberen om leuningen of steigers te plaatsen. Als dit niet mogelijk of niet voldoende is, kan hij kijken naar collectieve beschermingsmiddelen, zoals vangnetten. Als hij ook daarmee zijn doel niet bereikt, kan hij persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden.

PBM
Eén van de persoonlijke beschermingsmiddelen is een valbeveiligingssysteem. In dit systeem zijn een harnasgordel en valdemper opgenomen, waardoor de werknemer die een val maakt, tijdens en ook na de val is beschermd. Het is verplicht om werknemers te trainen in het gebruik, omdat een gebruiker moet weten hoe het systeem werkt en hoe hij moet handelen in nood.
Een ander middel dat kan worden ingezet is een vallijn, een ‘fall restraint’. Die voorkomt dat een werknemer bij de rand kan komen en sluit daardoor een val volledig uit. Een ‘fall-arrest’ zorgt ervoor dat een werknemer niet tot op de grond kan vallen.

Bron: Rendement


Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat die voldoende bescherming bieden. Die middelen moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nen.nl/pbm of stuur uw vraag per email naar iv@nen.nl

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl