Voet- en beenbescherming

De ledematen zijn kwetsbaar voor letsel bij onze werkzaamheden en feitelijk bij vrijwel alles wat we doen. Het zijn vooral de gevaren van buitenaf. Handen zijn bijna overal bij betrokken het is dan ook niet verwonderlijk dat deze qua percentage letsel op de eerste plaats staan, met de voeten als goede tweede.

Niet alleen op het werk, maar ook tijdens de vrijetijdsbesteding, staan voeten en benen bloot aan risico's van uiteenlopende aard. Via de voeten staan vervolgens ook de overige lichaamsdelen bloot aan (afgeleide) gevaren.

Het nut van het dragen van veiligheidsschoenen en -laarzen zal door weinigen worden bestreden. Vrijwel iedereen is ervan doordrongen dat de risico's van voetletsel hiermee worden beperkt. Vanuit allerlei invalshoeken word het dragen van veiligheidsschoenen gestimuleerd en de acceptatiegraad is dan ook hoog.

Keuzeboom voor veiligheids- en werkschoeisel

De keuzeboom voor veiligheids- & werkschoeisel is gebaseerd op de normen NEN-EN-ISO 20345:2011 en NEN-EN-ISO 20347:2012. Nadat een risicoanalyse aanwijst dat een PBM nodig is, kan de keuzeboom inkopers en gebruikers ondersteunen bij de keuze voor een veiligheids- of werkschoeisel. Er is getracht om de keuzeboom eenvoudig van opzet te maken, waardoor alleen de meest voorkomende en onderscheidende veiligheidselementen zijn opgenomen om de eerste keuze te kunnen maken.

Voor verdere verdieping wordt verwezen naar normdocumenten voor: elektrische en chemische risico’s en schoeisel voor gieterijen.

Keuzeboom voor veiligheids- en werkschoeisel

Normen voor:

Normen voet- en beenbescherming

NEN ShopEerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Femke Stoverinck

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM