Projectmanagement: grip houden op projecten

Projecten zijn de meest gebruikte organisatievorm om veranderingen in, voor of tussen organisaties te organiseren. Projecten zijn niet beperkt tot een specifieke branche of een specifiek domein en hebben een bepaald begin en einde dat resulteert in een duidelijke prestatie. Voor het succesvol laten verlopen van een project is ook goed programma- en portfoliomanagement belangrijk.

Programma's zijn samenhangende projecten die samen worden beheerd. Het voordeel van programmamanagement is dat gewenste doelen goed kunnen worden afgestemd op de beschikbare middelen en dat de inspanningen op een gecoördineerde en gestructureerde manier worden gerealiseerd. De doelen zijn daardoor realistischer. Portfolio's zijn een verzameling projecten, programma's en gerelateerd werk, die verband houden met een groep organisatie- of strategische doelstellingen.

Normen voor project-, programma- en portfoliomanagement

Binnen elke onderneming of organisatie vindt u een veelheid aan unieke projecten, programma’s en porfolio’s. De opvolging en het beheer ervan is vaak maatwerk. Wilt u uw projecten nog beter kunnen beheren en coördineren? ISO heeft verschillende normen gepubliceerd die waardevolle handvatten bieden en een goede leidraad vormen.

ISO 21500 ‘Richtlijn voor projectmanagement’ biedt richtlijnen voor projectmanagement en kan worden gebruikt door elk type organisatie, met inbegrip van openbare, particuliere of buurtorganisaties, en voor elk type project, ongeacht complexiteit, omvang of duur.
ISO 21503 ‘Project, programma en portfoliomanagement – Richtlijn voor programmamanagement’ richt zich tot publieke en private organisaties met complex programmabeheer. Naast relevante termen, definities en concepten bevat de norm ook een reeks best practices. Die voorbeelden verduidelijken onder andere de rollen en verantwoordelijkheden die bij het beheer van programma’s komen kijken.
ISO 21504 ‘Project, programma en portfoliomanagement – Richtlijn voor portfoliomanagement’ richt zich op zowel private als publiekrechtelijke organisaties, waarbij de focus ligt op portfolio’s van projecten, programma’s en andere gerelateerde werkzaamheden.
ISO 21505 ‘Project-, programma- en portfoliomanagement – Richtlijn voor governance’ is speciaal ontwikkeld voor bestuursorganen. Daarnaast biedt de norm ook een leidraad voor uitvoerende en hogere managementafdelingen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur binnen een organisatie. Een van de meest voorkomende redenen waarom projecten falen, is immers het ontbreken van een duidelijk model voor ‘governance’ – met vaak grote financiële of andere verliezen tot gevolg. Daar wil ISO met de deze nieuwe norm iets aan veranderen.

NEN Connect: alle normen voor projectmanagement in één pakket

Het NEN Connect pakket Projectmanagement bevat alle relevante normen die belangrijk zijn om een project te laten slagen. Met dit pakket heeft u alle normen overzichtelijk in één pakket.

Normcommissie Projectmanagement

NEN biedt Nederlandse belanghebbenden toegang tot een netwerk van nationale en Europese experts. Deelnemen aan de normcommissie vertaalt zich naar directe invloed op de inhoud van normen, maar ook op andere ontwikkelingen in de sector. De commissie Projectmanagement volgt en neemt deel aan het internationale normalisatiewerk zoals dat plaatsvindt in ISO/TC 258 'Project, programme and portfoliomanagement'.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Inge Piek,

kid@nen.nl

(015) 2 690 200

Norm bestellen