Projectmanagement

NEN-ISO 21500 beschrijft helder en overzichtelijk de basisprincipes en definities van projectmanagement. Doordat iedereen dezelfde taal spreekt, voorkomt u misverstanden en kunt u verwachtingen beter managen.

Projecten zijn de meest gebruikte organisatievorm om veranderingen in, voor of tussen organisaties te organiseren. Projecten zijn niet beperkt tot een specifieke branche of een specifiek domein. Ruim dertig landen hebben hun inzichten gebundeld in een internationale standaard voor projectmanagement: ISO 21500. Een norm voor het overbruggen van verschillen en het versterken van overeenkomsten in de wijze waarop diverse partijen binnen verandertrajecten projectmatig moeten of willen werken.

Voordelen ISO 21500:

  • DefiniĆ«ren van een procesnorm voor projectmanagement
  • Schetsen van een gemeenschappelijk begrippenkader
  • Plaatsen van projecten binnen de context van programma's en projectportfolio's
  • Ondersteuning bij het formuleren van uw positionering ten opzichte van uw concurrenten

Belang projectmanagement

Nederland loopt vooraan in de wereld wat betreft het toepassen van nieuwe inzichten bij Project-
management. Nederland deelt de kennis graag met de rest van de wereld en heeft als doel deze kennis terug te laten komen in de normproducten die worden ontwikkeld in de normcommissie Projectmanagement.

Normcommissie Projectmanagement

De commissie Projectmanagement volgt en neemt deel aan het internationale normalisatiewerk zoals dat plaatsvindt in ISO/TC 258 'Project, programme and portfoliomanagement'. Het bepalen van het Nederlands standpunt en vaststellen van commentaar voor wat betreft de internationale normen in ontwikkeling.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Maarten Peelen.

kid@nen.nl

(015) 2 690 200

Norm bestellen