Publicaties Machinebouw

Praktijkgidsen Machinerichtlijn

NEN heeft twee praktijkgidsen gepubliceerd zodat de gebruikers van de Machinerichtlijn een betere koppeling kunnen leggen tussen de eisen van de Machinerichtlijn, aanverwante normen en de dagelijkse praktijk.

Machinerichtlijn praktisch toepassen: 4de Editie

Deze uitgave is bedoeld om ontwerpers en fabrikanten van machines een goed begrip te geven van de intenties en inhoud van de Machinerichtlijn. Zij moeten immers zorgen dat hun producten voldoen aan vele eisen, waaronder de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn.

In dit boek worden de verbanden tussen de Machinerichtlijn en aanverwante richtlijnen uiteengezet en wordt de koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk

De 'nieuwe' Machinerichtlijn

Deze uitgave is een ‘must’ voor degenen die zich moeten verdiepen in de wijzigingen van de nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EG) ten opzichte van de ‘oude’ Machinerichtlijn (98/37/EG).

In de nieuwe Machinerichtlijn is een aantal definities beter geformuleerd en is de scheidslijn met de Richtlijn liften en de Laagspanningsrichtlijn verduidelijkt. Ook besteedt de nieuwe richtlijn meer aandacht aan het samenstellen van machines. Daarnaast zal de aanscherping van de eisen aan de inbouwverklaring (de fabrikantenverklaring of IIB-verklaring) de nodige werkzaamheden met zich meebrengen.

Praktisch toepassen bestellen

UIT 7:2016 nl

Praktijkgids Machinerichtlijn praktisch toepassen

Nieuwe richtlijn bestellen

UIT 57:2009 nl

Praktijkgids nieuwe machinerichtlijnLasbundel en Prakijkgids Risicobeoordeling

Lasbundel: Normen voor het lassen van metaal
NEN-bundel 18 bevat de belangrijkste Nederlandse, Europese en internationale normen voor het lassen van metalen. Het zwaartepunt ligt op de normen voor kwaliteitsborging, kwalificatie van lassers en goedkeuring van lasmethoden. Ook bevat deze bundel normen voor solderen en aanverwante processen. De bundel is een handig naslagwerk voor de gebruiker.

Daarnaast is deze uitgave een nuttig hulpmiddel voor degenen die een opleiding of cursus op lasgebied volgen. Zeer specialistische normen of normen die slechts door een beperkt aantal gebruikers worden toegepast, zoals normen voor toevoegmaterialen en lasapparatuur, zijn niet in deze bundel opgenomen.

Normaanpassingen ten opzichte van vorige uitgave (2009): * NEN-EN 1011-1:2009(nl) * NEN-EN-ISO 14732:2013(en) * ISO/FDIS 2553 * NEN-EN-ISO 4063:2010(en) * NEN-EN-ISO 6947:2011(en) * NEN-EN-ISO 9606-1:2013(en) * NEN-EN-ISO 9692-1:2013 (en) * NPR-CEN-ISO/TR 15608:2013(en) * NEN-EN-ISO 15614-1/A2:2012(en) nieuw A2 aanvulling

Praktijkgids Risicobeoordeling in het kader van de Machinerichtlijn
Deze uitgave is bedoeld om ontwerpers en fabrikanten van machines die onder de Machinerichtlijn vallen, te laten zien hoe de wettelijk verplichte risicobeoordeling en het gebruik van normen elkaar aanvullen. Met behulp van een beschouwing van de gevaarfenomenen is het mogelijk een praktijkgerichte invulling te geven aan de risicobeoordeling. De Stroomschema's en voorbeelden in deze praktijkgids kunnen de fabrikant en de ontwerper hierbij helpen. Ook in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie voor bestaande machines en bij wijzigingen of het koppelen van machines zijn de aangereikte methoden bruikbaar.

De indeling van de hoofdstukken volgt het 'driestappenmodel' zoals dat in de algemene machineveiligheidsnormen wordt beschreven. Aangegeven wordt wat inherent veilig ontwerpen is en welke keuzes gemaakt moeten worden om te komen tot een doelmatige afscherming. Daarnaast bevat deze gids aanwijzingen om de juiste gebruikersinformatie, zoals waarschuwingslabels en gebruikersinstructies op te stellen die een veilig gebruik van de machines mogelijk maken.

Bundel 18 bestellen

NEN-bundel 18:2013 nl

Normen voor het lassen van metalen

Risicobeoordeling bestellen

UIT 58:2010 nl

Praktijkgids Risicobeoordeling MachinerichtlijnEerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl