Publicaties Machinebouw

Praktijkgidsen Machinerichtlijn

NEN heeft twee praktijkgidsen gepubliceerd zodat de gebruikers van de Machinerichtlijn een betere koppeling kunnen leggen tussen de eisen van de Machinerichtlijn, aanverwante normen en de dagelijkse praktijk.

Machinerichtlijn praktisch toepassen: 4de Editie

Deze uitgave is bedoeld om ontwerpers en fabrikanten van machines een goed begrip te geven van de intenties en inhoud van de Machinerichtlijn. Zij moeten immers zorgen dat hun producten voldoen aan vele eisen, waaronder de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn.

In dit boek worden de verbanden tussen de Machinerichtlijn en aanverwante richtlijnen uiteengezet en wordt de koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk

Praktijkgids Europese regelgeving productveiligheid

Deze uitgave is bedoeld om ontwerpers, fabrikanten, inkopers en afnemers (werkgevers) van machines en aanverwante producten te ondersteunen bij het bepalen welke regelgeving van toepassing is op hun product.

Door het plaatsen van de CE-markering en de ondertekening van de EU-verklaring van overeenstemming verklaart de fabrikant dat zijn product niet alleen voldoet aan de Machinerichtlijn, maar ook aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van alle andere van kracht zijnde richtlijnen, verordeningen en/of besluiten.Lasbundel en Praktijkgids Risicobeoordeling

Lasbundel: Normen voor het lassen van metaal

NEN-bundel 18 bevat de belangrijkste Nederlandse, Europese en internationale normen voor het lassen van metalen. Het zwaartepunt ligt op de normen voor kwaliteitsborging, kwalificatie van lassers en goedkeuring van lasmethoden. Ook bevat deze bundel normen voor solderen en aanverwante processen. De bundel is een handig naslagwerk voor de gebruiker.

Daarnaast is deze uitgave een nuttig hulpmiddel voor degenen die een opleiding of cursus op lasgebied volgen. Zeer specialistische normen of normen die slechts door een beperkt aantal gebruikers worden toegepast, zoals normen voor toevoegmaterialen en lasapparatuur, zijn niet in deze bundel opgenomen.

Praktijkgids Risicobeoordeling in het kader van de Machinerichtlijn

Deze uitgave is bedoeld om ontwerpers en fabrikanten van machines die onder de Machinerichtlijn vallen, te laten zien hoe de wettelijk verplichte risicobeoordeling en het gebruik van normen elkaar aanvullen.

De indeling van de hoofdstukken volgt het 'driestappenmodel' zoals dat in de algemene machineveiligheidsnormen wordt beschreven. Aangegeven wordt wat inherent veilig ontwerpen is en welke keuzes gemaakt moeten worden om te komen tot een doelmatige afscherming. Daarnaast bevat deze gids aanwijzingen om de juiste gebruikersinformatie, zoals waarschuwingslabels en gebruikersinstructies op te stellen die een veilig gebruik van de machines mogelijk maken.Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl