{"count":"9", "results":[ { "image":"/upload_mm/7/3/e/155665_fullimage_dominostenen270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Herziening-ISO-31000-Risicomanagement.htm", "title":"Herziening ISO 31000 Risicomanagement", "pubdate":"21-04-2017", "lead":"ISO 31000, de mondiale richtlijn voor risicomanagement, wordt momenteel herzien. In februari is de Draft International Standard ter stemming gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/6/6/d/cid184262_fullimage_dominostenen270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Risicogestuurd-werken-in-een-complexe-context.htm", "title":"Risicogestuurd werken in een complexe context", "pubdate":"03-03-2016", "lead":"Omgaan met risico’s in een complexe context: ISO 31000 met risicogestuurd werken is het meest geschikt. Dit is één van de opmerkelijke conclusies uit recent wetenschappelijk onderzoek naar methoden voor risicomanagement. Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente (UT), heeft dit in de periode 2014 – 2015 uitgevoerd bij het Directoraat-Generaal Politie (DGPol)." }, { "image":"/upload_mm/4/0/5/175715_omslag%20270%20Arbomail_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Praktijkgids-Verzekeren-kan-altijd-nog.htm", "title":"Praktijkgids 'Verzekeren kan altijd nog'", "pubdate":"20-08-2015", "lead":""Niet verzekeren is misschien wel het beste advies dat je als risicoadviseur kunt geven." Met deze prikkelende uitspraak van Roland Goldman, algemeen directeur van Mandema & Partners, opent het boek ‘Verzekeren kan altijd nog’. Dit boek helpt verzekeringsadviseurs en hun zakelijke klanten de prioriteit te leggen bij risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement. " }, { "image":"/upload_mm/f/b/0/175453_web-algen270xx150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/Praktijkrichtlijn-MVO-Due-Diligence-gepubliceerd.htm", "title":"Praktijkrichtlijn MVO Due Diligence gepubliceerd", "pubdate":"04-06-2015", "lead":"NEN heeft eind maart NPR 9036 'MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen' gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld in opdracht van de SER en met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Due diligence is een proces waarmee bedrijven risico’s identificeren en aanpakken om negatieve effecten op maatschappij en milieu als gevolg van hun handelen te voorkomen." }, { "image":"/upload_mm/7/3/e/155665_fullimage_dominostenen270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Herziening-ISOnorm-voor-risicomanagement.htm", "title":"Herziening ISO-norm voor risicomanagement", "pubdate":"09-07-2013", "lead":"Op 12 juni organiseerde NEN een bijeenkomst om praktijkervaringen met de toepassing van ISO 31000 uit te wisselen en met aanwezigen te discussiëren over de gewenste verdere ontwikkeling van dit mondiale referentiekader voor risicomanagement. " }, { "image":"/upload_mm/9/4/b/153838_HLS%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Managementsysteemnormen-ISO-9001-en-ISO-14001-worden-ingrijpend-herzien.htm", "title":"Managementsysteemnormen ISO 9001 en ISO 14001 worden ingrijpend herzien", "pubdate":"22-05-2013", "lead":"Ieder managementsysteem wordt voortaan gebaseerd op dezelfde algemeen geldende kerneisen - High Level Structure (HLS) - met specifieke aanvullingen voor kwaliteits- en milieumanagement. Dit plug-in model bevordert de integratie van managementsystemen." }, { "image":"/upload_mm/4/6/f/153837_dominostenen2701x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Deel-uw-ervaring-met-de-toepassing-van-ISO-31000.htm", "title":"Deel uw ervaring met de toepassing van ISO 31000", "pubdate":"22-05-2013", "lead":"Op 12 juni 2013 organiseert NEN een gratis toegankelijke informatieochtend om ervaringen met de toepassing van ISO 31000 uit te wisselen en met aanwezigen te discussiëren over de gewenste verdere ontwikkeling van dit mondiale referentiekader voor risicomanagement. " }, { "image":"/upload_mm/1/4/4/153840_mvo%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Systematic-review-van-ISO-26000.htm", "title":"Systematic review van ISO 26000", "pubdate":"21-05-2013", "lead":"ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO, is eind november 2009 gepubliceerd. Dus het is alweer bijna drie jaar geleden dat organisaties over de hele wereld aan de slag konden om deze richtlijn te implementeren. " }, { "image":"/upload_mm/c/6/8/148611_fullimage_dominostenen600x180_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Richtlijn-voor-implementatie-risicomanagement.htm", "title":"Richtlijn voor implementatie risicomanagement", "pubdate":"22-05-2012", "lead":"Door de internationale commissie ISO/PC 262 ‘Risk management’ wordt gewerkt aan de nieuwe richtlijn voor riscomanagement, ISO 31004. Dit wordt een leidraad voor de implementatie van ISO 31000 ’Risicomanagement – Principes en richtlijnen’." } ]}