{"count":"18", "results":[ { "image":"/upload_mm/c/8/2/399472_BCM%20iStock_000073287543_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Normen-voor-crisismanagement-bedrijfscontinuiteit-en-risicomanagement.htm", "title":"Normen voor crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en risicomanagement", "pubdate":"02-04-2020", "lead":"De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel bedrijven en organisaties groot. Zij worden geconfronteerd met het plotseling moeten stilleggen van hun bedrijfsactiviteiten, het wegvallen van toeleveranciers, het uitvallen van personeel en een sterk afnemende vraag naar hun producten en diensten. Dat vraagt om crisismanagement, maatregelen om bedrijfsactiviteiten waar mogelijk te continueren en het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen." }, { "image":"/upload_mm/8/b/6/cid394965_ISO31000_270x150_GettyImages-846418248_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nieuwe-norm-voor-risicoevaluatietechnieken.htm", "title":"Nieuwe norm voor risico-evaluatietechnieken", "pubdate":"18-10-2019", "lead":"Kort geleden is NEN-EN-IEC 31010 ‘Risicomanagement - Risico-evaluatietechnieken’ gepubliceerd. Deze norm is een nuttig hulpmiddel bij de toepassing van ISO 31000 ‘Risicomanagement - Richtlijnen’. Hij biedt praktische handvatten voor het beoordelen van risico’s als basis voor de beslissing op welke manier een organisatie het beste haar risico’s kan beheersen." }, { "image":"/upload_mm/e/d/e/391276_ISO31000_270x150_GettyImages-846418248_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nederlandse-vertaling-ISO-31000-Risicomanagement-gepubliceerd.htm", "title":"Nederlandse vertaling ISO 31000 ‘Risicomanagement’ gepubliceerd", "pubdate":"14-06-2019", "lead":"Onlangs is de Nederlandse vertaling van NEN-ISO 31000 'Risicomanagement - Richtlijnen’ gepubliceerd. Sinds de eerste editie in 2009 verscheen, is ISO 31000 gaandeweg hét mondiale referentiekader voor 'goed' risicomanagement geworden. De richtlijn is populair omdat daarin de meest relevante facetten van risicomanagement beknopt worden beschreven." }, { "image":"/upload_mm/6/e/3/389341_Digitaalvertrouwen_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Op-zoek-naar-digitaal-vertrouwen.htm", "title":"Op zoek naar digitaal vertrouwen", "pubdate":"12-04-2019", "lead":"Omdat informatietechnologie steeds geavanceerder wordt en zowel betere kansen als nieuwe kwetsbaarheden en bedreigingen biedt, bestaat het gevaar dat organisaties zich op grote schaal blootstellen aan kwaadaardige aanvallen of datalekken. Risicomanagement is daarom net zo belangrijk in cyberspace als in de fysieke wereld. Maar wat zijn deze cyberrisico's? Hoe kunnen internationale standaarden helpen? " }, { "image":"/upload_mm/1/0/1/388456_Vragenlijst%209001_270_GettyImages-1128502486_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Onderzoek-ISO-9001-en-risicogebaseerd-denken.htm", "title":"Onderzoek ISO 9001 en risico-gebaseerd denken", "pubdate":"11-03-2019", "lead":"Sinds vorig jaar moeten alle ISO 9001 gecertificeerde bedrijven voldoen aan de nieuwe ISO 9001:2015 norm. In deze norm is voor het eerst risico-gebaseerd denken expliciet opgenomen. Vanuit NEN en de Nederlandse normcommissie is de vraag gekomen hoe bedrijven om zijn gegaan met risico-gebaseerd denken in hun kwaliteitsmanagement-systeem, en of de introductie van risico-gebaseerd denken een meerwaarde vormt voor bedrijven. " }, { "image":"/upload_mm/b/2/c/384498_EdwinMartherus_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Organisaties-en-professionals-staan-voor-een-moeilijke-opgave-omdenken.htm", "title":"Organisaties en professionals staan voor een moeilijke opgave: ‘omdenken’", "pubdate":"22-10-2018", "lead":"Kansen en risico’s; dat is waar het om draait, volgens Edwin Martherus. Organisaties moeten flexibel en ook weerbaar zijn. Organisaties moeten veel meer toekomstgericht denken, risico’s en kansen in beeld hebben en daarop acteren. Volgens een vast patroon werken, niet vooruit kijken en alleen lijstjes afvinken, bij bijvoorbeeld een audit, past niet meer bij deze tijd. Dit vergt een andere manier van denken en handelen van directie, het management, de werkvloer én professionals.’ " }, { "image":"/upload_mm/f/a/3/382868_Risicoleiderschap270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Risicoleiderschap-Doelgericht-omgaan-met-onzekerheden.htm", "title":"Risicoleiderschap - Doelgericht omgaan met onzekerheden", "pubdate":"28-08-2018", "lead":"Risico’s gaan niet alleen de risico- of de managementsysteemmanager aan, maar iedereen in elke organisatie. En het omgaan met risico’s kan vele malen krachtiger dan we nu doen. Op 16 oktober 2018 laat risico-expert Martin van Staveren, tijdens een presentatie van zijn boek 'Risicoleiderschap', zien dat onzekerheden aan de basis van risico’s én kansen liggen. " }, { "image":"/upload_mm/0/3/2/cid378740_fullimage_dominostenen270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nieuwe-editie-ISO-31000-Risicomanagement-gepubliceerd.htm", "title":"Nieuwe editie ISO 31000 Risicomanagement gepubliceerd", "pubdate":"15-03-2018", "lead":"Op 15 februari 2018 is de nieuwe editie van ISO 31000 'Risk management - Guidelines’ gepubliceerd. Sinds de eerste editie in 2009 verscheen, is ISO 31000 gaandeweg hét mondiale referentiekader voor 'goed' risicomanagement geworden. De richtlijn is populair omdat de meest relevante facetten van risicomanagement beknopt worden beschreven." }, { "image":"/upload_mm/d/d/0/379610_SprekersTekening270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Met-korting-naar-Jaarcongres-Kwaliteit-via-NEN.htm", "title":"Met korting naar Jaarcongres Kwaliteit via NEN", "pubdate":"14-03-2018", "lead":"Op 15 mei a.s. organiseert Kwaliteit in Bedrijf haar jaarcongres in Amersfoort. Het congres staat in het teken van onze steeds sneller veranderende wereld, hoe organisaties zich daarop kunnen aanpassen en welke succesfactoren een rol spelen. Topsprekers die dag zijn Richard van Hooijdonk, Jeff Gasperz en Guido Thys. NEN verzorgt met topdocenten Edwin Martherus en Martin van Staveren twee workshops over Risicomanagement als aanpak om goed met veranderingen om te gaan en voor continuïteit te zorgen. Bij aanmelding voor dit congres via NEN ontvangt u een forse korting." }, { "image":"/upload_mm/7/3/e/155665_fullimage_dominostenen270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Herziening-ISO-31000-Risicomanagement.htm", "title":"Herziening ISO 31000 Risicomanagement", "pubdate":"21-04-2017", "lead":"ISO 31000, de mondiale richtlijn voor risicomanagement, wordt momenteel herzien. In februari is de Draft International Standard ter stemming gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/6/6/d/cid184262_fullimage_dominostenen270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Risicogestuurd-werken-in-een-complexe-context.htm", "title":"Risicogestuurd werken in een complexe context", "pubdate":"03-03-2016", "lead":"Omgaan met risico’s in een complexe context: ISO 31000 met risicogestuurd werken is het meest geschikt. Dit is één van de opmerkelijke conclusies uit recent wetenschappelijk onderzoek naar methoden voor risicomanagement. Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente (UT), heeft dit in de periode 2014 – 2015 uitgevoerd bij het Directoraat-Generaal Politie (DGPol)." }, { "image":"/upload_mm/4/0/5/175715_omslag%20270%20Arbomail_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Praktijkgids-Verzekeren-kan-altijd-nog.htm", "title":"Praktijkgids 'Verzekeren kan altijd nog'", "pubdate":"20-08-2015", "lead":""Niet verzekeren is misschien wel het beste advies dat je als risicoadviseur kunt geven." Met deze prikkelende uitspraak van Roland Goldman, algemeen directeur van Mandema & Partners, opent het boek ‘Verzekeren kan altijd nog’. Dit boek helpt verzekeringsadviseurs en hun zakelijke klanten de prioriteit te leggen bij risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement. " }, { "image":"/upload_mm/f/b/0/175453_web-algen270xx150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/Praktijkrichtlijn-MVO-Due-Diligence-gepubliceerd.htm", "title":"Praktijkrichtlijn MVO Due Diligence gepubliceerd", "pubdate":"04-06-2015", "lead":"NEN heeft eind maart NPR 9036 'MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen' gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld in opdracht van de SER en met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Due diligence is een proces waarmee bedrijven risico’s identificeren en aanpakken om negatieve effecten op maatschappij en milieu als gevolg van hun handelen te voorkomen." }, { "image":"/upload_mm/7/3/e/155665_fullimage_dominostenen270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Herziening-ISOnorm-voor-risicomanagement.htm", "title":"Herziening ISO-norm voor risicomanagement", "pubdate":"09-07-2013", "lead":"Op 12 juni organiseerde NEN een bijeenkomst om praktijkervaringen met de toepassing van ISO 31000 uit te wisselen en met aanwezigen te discussiëren over de gewenste verdere ontwikkeling van dit mondiale referentiekader voor risicomanagement. " }, { "image":"/upload_mm/9/4/b/153838_HLS%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Managementsysteemnormen-ISO-9001-en-ISO-14001-worden-ingrijpend-herzien.htm", "title":"Managementsysteemnormen ISO 9001 en ISO 14001 worden ingrijpend herzien", "pubdate":"22-05-2013", "lead":"Ieder managementsysteem wordt voortaan gebaseerd op dezelfde algemeen geldende kerneisen - High Level Structure (HLS) - met specifieke aanvullingen voor kwaliteits- en milieumanagement. Dit plug-in model bevordert de integratie van managementsystemen." }, { "image":"/upload_mm/4/6/f/153837_dominostenen2701x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Deel-uw-ervaring-met-de-toepassing-van-ISO-31000.htm", "title":"Deel uw ervaring met de toepassing van ISO 31000", "pubdate":"22-05-2013", "lead":"Op 12 juni 2013 organiseert NEN een gratis toegankelijke informatieochtend om ervaringen met de toepassing van ISO 31000 uit te wisselen en met aanwezigen te discussiëren over de gewenste verdere ontwikkeling van dit mondiale referentiekader voor risicomanagement. " }, { "image":"/upload_mm/1/4/4/153840_mvo%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Systematic-review-van-ISO-26000.htm", "title":"Systematic review van ISO 26000", "pubdate":"21-05-2013", "lead":"ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO, is eind november 2009 gepubliceerd. Dus het is alweer bijna drie jaar geleden dat organisaties over de hele wereld aan de slag konden om deze richtlijn te implementeren. " }, { "image":"/upload_mm/c/6/8/148611_fullimage_dominostenen600x180_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Richtlijn-voor-implementatie-risicomanagement.htm", "title":"Richtlijn voor implementatie risicomanagement", "pubdate":"22-05-2012", "lead":"Door de internationale commissie ISO/PC 262 ‘Risk management’ wordt gewerkt aan de nieuwe richtlijn voor riscomanagement, ISO 31004. Dit wordt een leidraad voor de implementatie van ISO 31000 ’Risicomanagement – Principes en richtlijnen’." } ]}