Veiligheid van Speelgoed

Speelgoed zijn voorwerpen die gebruikt worden door kinderen om mee te spelen. Mensen hebben de neiging om te spelen. Jonge kinderen spelen vaak maar ook volwassenen doen het graag. Het kan zonder hulpmiddelen (stoeien, ravotten), maar vaak wordt er specifiek speelgoed gebruikt.

Behalve veel plezier, kan speelgoed ook belangrijke leermomenten opleveren. Bij een gezelschapsspel oefent men bijvoorbeeld geduld, omdat men op zijn/haar beurt moet wachten. Verder leert men op jonge leeftijd al zijn emoties kennen, door bijvoorbeeld te merken dat winnen een ander gevoel geeft dan verliezen. Ook ontdekt men bij het spelen van sommige spellen dat anderen er beter in zijn of dat de persoon er zelf juist beter in is.

Het juiste speelgoed op het goede moment kan betekenen dat een kind vaardigheden aanleert waar het in zijn ontwikkeling aan toe is. Belangrijk hierbij is natuurlijk, hoe veilig is het speelgoed? Laat er niets los? Zijn er geen gevaarlijke stoffen in verwerkt?

De normen

Nederland levert een actieve bijdrage aan de samenstelling van normen voor speelgoed.

Deze Nederlandse normcommissie Speelgoed volgt het werk van CEN/TC 52 ‘Safety of toys’. Deze CEN/TC heeft normen ontwikkeld die aangewezen zijn onder de Europese Richtlijn ‘Safety of Toys’ 88/378/EEC, de zgn. EN 71-serie.

In 2009 is de nieuwe Europese Richtlijn ‘Safety of Toys’ 2009/48/EC gepubliceerd. Deze zal in de zomer van 2011 van kracht gaan, m.u.v. de chemische eisen. Deze zullen pas in de zomer van 2013 van kracht gaan. Dit betekent dat de gehele EN 71-serie dan herzien wordt. NEN voert het secretariaat van de Europese Notified Bodies groep voor speelgoed.

Europese Speelgoedrichtlijn

De Europese Richtlijn Speelgoed 2009/48/EG voorziet in de vraag naar eenduidige wetgeving voor speelgoed binnen de lidstaten van de Europese Unie. Deze richtlijn wordt ook wel de speelgoedrichtlijn genoemd.

Interview over NEN-EN 71

  • Veilig speelgoed met NEN
    Secretaris commissie Veiligheid van speelgoed, legt uit wat de normenserie NEN-EN 71 precies inhoudt. "Het zijn veiligheidseisen voor allerlei soorten speelgoed... Lees verder

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl