Interview: Veilig speelgoed met NEN

U moet er als bedrijf toch niet aan denken dat een kind door uw speelgoed gewond raakt of zelfs overlijdt? Niet alleen is dat voor het kind en de ouders verschrikkelijk, maar het vertrouwen in uw producten zal te paard vertrekken. NEN helpt u om te zorgen dat uw speelgoed zo veilig mogelijk is.

Secretaris van de NEN-commissie Veiligheid van Speelgoed legt uit wat de normenserie NEN-EN 71 precies inhoudt. "Het zijn veiligheidseisen voor allerlei soorten speelgoed, niets meer en niets minder".

Maar daarmee is de kous niet af. "De serie bestaat uit een aantal verschillende normen. Enkele daarvan gaan in op de verschillende eigenschappen van speelgoed, zoals fysische en mechanische. Dat betekent concreet dat bijvoorbeeld bepaald wordt waaraan een stuk speelgoed moet voldoen zodat een kind het niet kan inslikken of zijn vingers ertussen kan klemmen." Andere delen uit de serie gaan in op de chemische eigenschappen en de brandbaarheid. Verder zijn er aparte normen voor bijzondere stukken speelgoed zoals scheikundedozen, vingerverf of schommels.

Nut

Waarom zijn er voor speelgoed normen nodig? Het antwoord schuilt in de doelgroep: kinderen. Kinderen zijn kwetsbare consumenten. Ze zijn klein en lopen daardoor groter risico op verwondingen of ongelukken. Ook kunnen ze gevaar minder goed inschatten. Vandaar een speciale normenserie voor speelgoed.

EU-richtlijn

Is er eigenlijk wel een speciale norm nodig voor u als bedrijf? In principe geldt immers de Europese richtlijn 2009/48/EC Veiligheid van speelgoed, waaraan iedere fabrikant of importeur zich moet houden. Die richtlijn geeft echter slechts aan dat speelgoed veilig moet zijn. Hoe dat mogelijk kan worden ingevuld, bepalen de normen uit de serie NEN-EN 71.

Door het aanschaffen van één van deze normen heeft u als bedrijf dus de garantie op een veilig product dat u helpt aan de wet te voldoen. Bovendien profiteert u van de kennis van grote groepen deskundigen die de norm hebben opgesteld.

Waarom aanschaffen?

Behalve kinderen hebben fabrikanten en importeurs er alle baat bij dat het speelgoed dat zij op de markt brengen, veilig is. Een ongeluk door onveilig speelgoed levert behalve een slachtoffer mogelijk ook gewetenswroeging op. Slaapt u goed als u weet dat er een kind door uw onveilig speelgoed een ongeval heeft gehad? Om over mogelijke imago- of financiële schade voor uw onderneming nog maar niet te spreken. Want consumentenvertrouwen komt te voet maar gaat te paard. De verkoop van uw speelgoed kan snel teruglopen of, erger nog, het speelgoed wordt met onmiddellijke ingang van de markt gehaald. Met de normenserie NEN-EN 71 doet u dus uzelf en uw kleine consumenten een plezier.

Updates

De speelgoednormen worden periodiek tegen het licht gehouden en aangepast waar nodig. Er staat ook de komende tijd weer van alles te gebeuren. Een overzicht van alle geplande aanpassingen vindt u op www.cen.eu.

We lichten er enkele voor u uit. Zo komt deze zomer een nieuwe versie beschikbaar van de norm NEN-EN 71-3, over migratie van elementen in speelgoed. Kort gezegd gaat die norm erover dat er bijvoorbeeld giftige metalen in een stuk speelgoed mogen zitten, maar dat ze niet vrij kunnen komen als erop gesabbeld of ermee gespeeld wordt. Een andere norm die wordt aangepast is deel 13 van de normenserie, over bordspelen waarbij geur een bepaalde rol kan spelen. Of de norm over trampolines voor gebruik in en rond het huis. Of die over vingerverf. Of het geluid dat speelgoed mag maken zonder dat er gehoorschade optreedt.

U ziet, overal wordt over nagedacht en met u meegedacht om de veiligheid van kinderen optimaal te waarborgen. En op zo'n manier dat alle belanghebbende partijen hiermee uit de voeten kunnen. Het wordt u als fabrikant niet onnodig moeilijk gemaakt uw product te fabriceren. NEN denkt dus met u mee!

Bepaal mee

U kunt invloed uitoefenen op de totstandkoming van NEN-normen door lid te worden van de normcommissie Speelgoed. Daarin zitten de partijen die de uiteindelijke inhoud bepalen, zoals collega-fabrikanten en brancheorganisaties. Door lid te worden heeft u direct invloed op wat er uiteindelijk zal gaan gelden voor de markt en kunt zich daar als bedrijf goed op voorbereiden. Bovendien bent u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen omdat ook uw collega-fabrikanten hun kennis inbrengen. Commercieel slaat u met het commissielidmaatschap een dubbelslag!

Interview: Johan van Leipsig

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl