Speeltoestellen

Een speeltoestel is een algemene benaming voor een element in de openbare ruimte, bedoeld voor kinderen om mee te spelen, zoals een schommel, glijbaan, wipwap of een zandbak.

Speeltoestellen zijn al langer bekend maar bevonden zich aanvankelijk vooral in parken of speciale speeltuinen. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw werden ze op grote schaal in de openbare ruimte geplaatst. Toen er door de ontstane welvaart aandacht en geld voor was kwamen er steeds vaker speelperkjes of losse schommels en glijbanen in woonstraten. Er werd ook meer aandacht besteed aan nieuwe ontwerpen voor speeltoestellen. Een bekend voorbeeld is het veertoestel of, minder ambtelijk, de wipkip.

Speeltoestellen voor openbaar gebruik moeten voldoen aan uitgebreide veiligheidseisen. Die hebben niet alleen betrekking op het toestel zelf, maar ook op de ondergrond. Die moet van valdempend matiaal zijn, zoals rubbertegels. Bovendien mogen er geen obstakels direct naast een toestel staan. Ook moeten speeltoestellen voor de openbare ruimte officieel goedgekeurd zijn.

Een relatief nieuw speeltoestel is de trampoline, die vooral in priv├ętuinen wordt opgesteld.

De normen

De Nederlandse normcommissie speeltoestellen houdt zich bezig met veilig spelen, speeltoestellen en het beheer van speelruimtes. Dit alles is vastgelegd in de Europese normen; vanuit Nederland wordt aldus een actieve bijdrage geleverd aan de NEN-EN 1176 serie (11 delen) en de NEN-EN 1177. Deze zijn in het Nederlands vertaald.

NEN-EN 1176 is verdeeld in een deel met algemene veiligheidseisen, een deel met eisen voor onderhoud en delen met specifieke aanvullende eisen voor verschillende typen speeltoestellen zoals glijbanen, schommels en wiptoestellen. In NEN-EN 1177 staan eisen voor bodemoppervlakken. De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.De norm

NEN Shop

Eerder door u bekeken