Inspecteren met verstand
U inspecteert bestaande elektrische installaties of geeft opdracht voor inspecties. In de dagelijkse praktijk vinden veel inspecties plaats zonder dat helder is waarom, hoe en wat de inspectie omvat. Daarom moet er een Programma van Eisen worden opgesteld.

Net als bij het bouwen van een woning wordt een inspectie van een elektrische installatie uitgevoerd aan de hand van een offerte. In de offerte hoort te staan wat wel en niet geïnspecteerd zal worden en hoe de inspectie zal worden uitgevoerd. Het is onvoldoende om alleen te benoemen dat een inspectie conform NEN 3140 wordt gedaan.

Normen en richtlijnen

Bij inspecties heeft u onder andere te maken met de normen NEN 3140 en NEN 1010. De Arbowet stelt periodieke inspecties van elektrische installaties verplicht. Inspecties worden ook vaak als voorwaarde gesteld door verzekeraars en in gebruiksvergunningen en milieuvergunningen. In de praktijkgids 'Laagspanningsinstallaties - werken met NEN 3140' wordt de nieuwe NEN 3140 uitgebreid toegelicht.

Inspectierapport

Het resultaat van uw inspectiewerkzaamheden legt u vast in een rapport. Hierbij is het niet altijd duidelijk wat op welke manier gerapporteerd moet worden. Om erachter te komen hoe u hoort te rapporteren, wilt u weten welke eisen de normen stellen.

De normen NEN 3140, NEN 1010, NTA 8025 en IEC 60204-1 schrijven inspecties voor en stellen deels eisen aan het rapporteren ervan. Verkeerde formuleringen kunnen de waarde van inspectiewerkzaamheden verminderen en zelfs juridische consequenties hebben.ATEX

In Nederland vallen ongeveer veertigduizend elektrotechnische installaties onder de Europese regelgeving op het gebied van explosieveiligheid en de bijbehorende geharmoniseerde normen.

NEN 3140

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur.

NEN 1010 Aanbieding!

Bij aankoop van NEN 1010 ontvangt u gratis de light edition van het NEN Kabelberekeningsprogramma! Dit programma leidt u stap voor stap door de berekeningen heen. Met het gebruik van het NEN Kabelberekeningsprogramma bespaart u kosten, doordat u de juiste kabels gebruikt.

NEN 2767: voor alle conditiemetingen

Of u nu de onderhoudstoestand (conditie) van infrastructuur of van gebouwen in kaart moet brengen, met NEN 2767 bent u van alle gemakken voorzien. Het is dé norm voor conditiemeting.

Eerder door u bekeken

Top e-installatie normen

NEN Shop

NEN Leergangen - van theorie tot praktijk

Koninklijk NEC

nec@nen.nl

(015) 2 690 208