ATEX - Regelgeving in Nederland

Een elektrotechnische installatie in een explosieve omgeving levert extra risico’s op. Daaraan worden dan ook hogere eisen gesteld, dan alleen de bepalingen in algemene elektrotechnische normen als NEN 1010, NEN-EN-IEC 60204 en NEN-EN-IEC 61439.

Die extra veiligheidseisen zijn vastgelegd in de ruim veertig delen van de mondiale normreeks NEN-EN-IEC 60079.

Die is binnen Europa van kracht bij de zogeheten ATEX-richtlijnen 114 en 153. De richtlijnen en bijbehorende normen werden in ons land ruim tien jaar (2006) geleden geïmplementeerd via de nationale arbo- en warenwetgeving. Maar nog altijd zijn er beheerders en eigenaren van installaties in explosieve omgevingen die zich daarvan niet bewust zijn.

Hier ligt ook een taak voor de algemene elektrotechnische installateur en inspecteur

In een sector als de petrochemie zijn de Europese Atex-richtlijnen en bijbehorende normen
nu wel bekend. Maar er zijn in Nederland naar schatting nog 40 duizend andere installaties
die daaronder vallen. Veel eigenaren en beheerders zijn zich daar nog niet van bewust.

 

ATEX 153
Arboregelgeving

De Europese ATEX-richtlijn 153 stelde eisen aan de gezondheid en veiligheid van werknemers
in explosieve omgevingen, en aan de elektrotechnische installaties daarin.

ATEX 137 bleef ongewijzigd, maar na het Verdrag van Lissabon omgenummerd naar ATEX 153.

ATEX 114
Regelgeving voor producten

ATEX-richtlijn 114 stelde eisen aan de losse producten, apparaten en veiligheidsvoorzieningen waaruit die installatie als geheel wordt opgebouwd.

ATEX 95 werd begin 2016 inhoudelijk herzien en vervangen door ATEX 114.

Normen en praktijkrichtlijn

Bij deze richtlijnen is voor de complete installatie in een Ex-omgeving behalve de nationale norm NEN 1010 ook NEN-EN-IEC 60079 deel 14 van de internationale normreeks van kracht.

Voor de inspectie van deze installatie geldt NEN-EN-IEC 60079 deel 17 van dezelfde norm.

Verder is onder meer NEN-EN-IEC 60079 deel 19 van toepassing voor de reparatie en het onderhoud van reeds gecertificeerde onderdelen binnen de installatie.

Om de toepassing ervan verder te stimuleren zijn ook de andere genoemde delen inmiddels in het Nederlands vertaald.

Voor de indeling van een ATEX-omgeving gevarenzone-indeling zijn NPR 7910-1 en NPR 7910-2 van toepassing.NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl
Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

NPR 7910-2:2010 nl
Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009

NEN-EN-IEC 60079-14:2014 nl
Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties

NEN-EN-IEC 60079-17:2014 nl

NEN-EN-IEC 60079-19:2011 nl
Explosieve atmosferen - Deel 19: Reparatie, revisie en renovatie van materieel

Eerder door u bekeken

Contact Normcommissie NEC 31

Bij de Europese en wereldwijde normalisatie van de explosieveiligheid van producten en installaties wordt Nederland vertegenwoordigd door de normcommissies NEC 31 voor het
elektrotechnische materieel en NC 341093 voor ander (mechanisch) materieel.


elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194