31 mei 2015 een gedenkwaardige dag voor drukapparatuur?

26-04-2016 Wellicht kent u het wel; ben je thuis aan het klussen en dan blijkt het resultaat toch niet dat te hebben gebracht wat je ervan verwacht had en zo val je al gauw van het ene in het andere. De keuken opnieuw verven? Of toch maar de hele benedenverdieping aanpakken?

Je wilde een kleine aanpassing en ineens is het een “grotere” verbouwing geworden. Het is dan soms toch handig om het doel nog eens te overdenken, vaak is het beter in een keer een iets grotere aanpassing door te voeren dan een kleine wijziging die feitelijk maar een lapmiddel is.Dit was na 17 jaar ook de insteek bij de revisie van de richtlijn drukapparatuur (PED*): dan maar een grote verbouwing. Hieronder een korte samenvatting van de wijzigingen, beginnend bij het simpele lapmiddel en eindigend in de verbouwing.

Een aantal personen dat op de hoogte is gebleven was mogelijk al voorbereid op de wijziging van de PED en voor een aantal dat het wellicht niet heeft zien aankomen kunnen de gevolgen een grote impact hebben. Om deze wijziging zo goed mogelijk te implementeren in de nieuwe PED richtlijn zijn studies gemaakt en adviezen uitgebracht. Het blijkt dat de wijziging voor enkele bedrijven grote consequenties kan hebben.

Gerelateerde normen

De wijziging
Het begint met de afloop van de overgangsregelgeving voor de richtlijn gevaarlijke stoffen voor wat betreft de classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat ook de onderliggende regelgeving dan aangepast moet zijn; dit heeft dan ook een impact op de PED richtlijn zoals we die kennen. Deze wijziging zal redelijk eenvoudig doorgevoerd kunnen worden, de indeling van de stofgroepen lijkt redelijk op elkaar. Echter, er zijn stofgroepen die een kleine wijziging ondergaan. Enkele stoffen vallen van ongevaarlijke klasse ineens in de gevaarlijke klasse en andersom.

<L CODE="C01">PED</L>

Deze gelegenheid is ook aangegrepen om nog een fundamentele wijziging op te nemen in de PED richtlijn. Hiervoor wordt een andere afspraak uitgevoerd: het zogenaamde New Legislative Framework (NLF) van 2008. De toepassing van het NLF moet het gemakkelijker maken om apparatuur die onder de PED valt in de markt te zetten en de strijd aan te gaan met “onjuiste PED certificering”. Dit betekent dat de certificeringsprocedure is vereenvoudigd, aldus de EU.

De verbouwing van de richtlijn
De conformiteitsbeoordeling is op een aantal punten gewijzigd en er moet nu een analyse worden uitgevoerd van de gevaren als wel van de risico’s die verbonden zijn aan de toepassing van drukapparatuur. Men moet bij het ontwerp en het construeren rekening houden met de analyse. Het is duidelijker gemaakt wie aan de PED richtlijn dienen te voldoen door de term “economic operators” nader te omschrijven. De uitleg daarvan is dat men een “economic operator” is in de navolgende gevallen:

• Een fabrikant,
• Een gemachtigde voor een fabrikant die buiten de Europese Unie is gevestigd,
• Een importeur,
• Een distributeur

De bovenstaande wijzigingen worden ingevoerd met een overgangstraject. Het begint met de eerste aanpassing op 31 mei 2015: de intrekking van artikel 9 van 97/23/EG en de vervanging door artikel 13 van 2014/68/EU. Dit is de aanpassing van de stofgroepen.

De tweede aanpassing is de intrekking van de PED 97/23/EG op 19 juli 2016 en de algehele vervanging door 2014/68/EU.

De verbouwing van de PED neemt veel tijd in beslag; het beste is om er vroegtijdig mee te beginnen en niet uit te stellen. Zoals met elke wijziging geeft deze aanpassing ook de nodige onduidelijkheid. Het doel is echter wel helder en eenduidig, namelijk het verbeteren van de veiligheid in de EU. Zoals in je privé situatie is het anticiperen op en het overdenken van de situatie iets dat echt helpt. Dit helpt bij de introductie van de nieuwe PED ook. Begin met iets dat u kunt en ga vandaaruit verder richting het doel.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl