Aanbrengen van een CE-markering

17-05-2013 Stappenplan om een CE-markering aan te brengen en situaties voor aanbrengen van een CE-markering.

Sinds 1 januari 1995 zijn fabrikanten namelijk verplicht voor hun machines de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant dat de machine of installatie aan alle vereisten voor gezondheidsbescherming en veiligheid van Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoen.

Wanneer moet er een CE-markering worden aangebracht?
In de onderstaande situaties moet er een CE-markering worden aangebracht:

• Bij het zelf fabriceren of assembleren van een product voor verkoop of eigen gebruik.
• Bij het modificeren of uitbreiden van het product waardoor het veiligheidsniveau verandert of het door de fabrikant omschreven bedoelde gebruik wijzigt.
• Bij de verkoop van het product onder eigen naam.
• Bij de import van een product uit een niet-EER-land.
• Bij het koppelen van diverse producten (machines) tot een samenstel (niet voor
druksamenstellen).

Stappenplan

ledereen die een machine op de Europese markt brengt, moet de volgende stappen volgen alvorens hij de machine op de markt mag brengen.

De machine moet worden ontworpen volgens de zogenaamde “stand der huidige techniek” Van de fabrikant wordt verwacht dat hij de stand der techniek volgt. De fabrikant is verplicht de stand der techniek na te streven, en wordt daarin ondersteund door de Europese normen.
Vaststellen welke Europese richtlijnen (bijv. machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn enz.)
van toepassing zijn en welke geharmoniseerde normen (NEN-EN normen) relevant zijn.
Uitvoeren van een Risico-beoordeling
Vaststellen of er een Notified Body moet worden ingeschakeld.
Eventueel aanpassingen doorvoeren in het ontwerp.
Opstellen Technisch constructiedossier
Daartoe moet het dossier voldoen aan de eisen in Bijlage V, artikel 3 en 4 van de Machinerichtlijn.
Indien dit is vereist keuring laten uitvoeren door Notified Body.
Opstellen duidelijke gebruiksaanwijzing.
Opstellen en ondertekenen EG-verklaring van overeenstemming.
Als de machine aan de eisen van de Machinerichtlijn voldoet, kan de fabrikant een 'verklaring van overeenstemming' opstellen, waarin hij aangeeft dat de machine voldoet aan de Machinerichtlijn. In de verklaring vermeldt hij om welke machine(s) het gaat en welke normen eventueel toegepast zijn.
Aanbrengen CE-markering.
Na uitvoering van de voorgaande stappen, mag de fabrikant zelf de CE-markering aanbrengen.Gerelateerde artikelen CE-markering

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl