Additive Manufacturing

26-02-2015 De ‘nieuwe’ technologie: Additive Manufacturing, ook vaak genoemd 3D printing, trekt steeds meer belanghebbenden aan die door beginnen te krijgen dat er hier een nieuw tijdperk wordt binnengestapt. Ook de Europese Commissie en steeds meer lidstaten zien de mogelijkheden voor innovaties en generatie van banen dus kan AM op een warme belangstelling rekenen.

De volgende stappen worden gezet

Op 3 juni 2014 werd een seminar georganiseerd waarbij belanghebbenden uit de industrie maar ook EC-vertegenwoordigers aanwezig waren. De heer Martin Schaefer (Siemens) gaf een overzicht van de doelstellingen van het Duitse innovatie beleidsprogramma Industrie 4.0.


In navolging van dit Duitse programma, Industrie 4.0, heeft onlangs ook NL een programma gelanceerd: Smart Industry – Dutch Industry fit for the future in goed Nederlands. De verwachting is dat AM en verwante technologieën hierin een grote rol gaan spelen.

Enkele jaren geleden is er een platform opgericht waarin belanghebbenden in de AM-industrie een podium kregen om met elkaar te discussiëren en te kijken hoe in samenwerkingsverbanden Europese projecten konden worden ‘gewonnen’. Dit AM-Platform, onder voorzitterschap van Martin Schaefer van Siemens en met secretaris Frits Feenstra van TNO (en tevens voorzitter van de Nederlandse normcommissie 341107 ‘Additive Manufacturing’) organiseerde op 3 juni 2014, met medewerking van de Europese Commissie, een algemene vergadering in Brussel. Bij deze ergadering was een 60-tal belangstellenden uit 14 landen bijeengekomen om kennis te neen van de laatste ontwikkelingen op AM-gebied. Tijdens de vergadering werd de nieuwe website van het AM-Platform getoond en werd een agenda met een aantal gastsprekers afgewerkt.

De heer German Esteban-Muniz, waarnemer en project-manager vanuit de Europese Unie gaf een korte update over de gang van zaken betreffende AM/3D printing. Het FP7- project SASAM is in februari dit jaar afgerond. Dit project had als doel te inventariseren welke normen op AM gebied moesten worden ontwikkeld en welke stappen er genomen moeten worden om de evolutie van de AM-technologie in goede banen te leiden. Hij zou graag zien dat de resultaten uit SASAM via het AM-platform verder worden uitgewerkt.

Vanuit Europa worden meerdere projecten en subsidieprogramma’s aangekondigd die interessant zijn voor de AM-belanghebbenden. Voorbeelden zijn: vanuit het Horizon 2020 programma is NMP-07-2015 (AM for tabletop nanofactories) een goede kandidaat voor deelname. De calls for tenders van het Factories of the Future (FoF) programma bieden ook mogelijkheden: FoF-08-2015 (ICT enabled modelling, simulation, analytics and forecasting technologies) en FoF-10-2015 (manufacturing of customized parts for personalized products) impliceren de gebruikmaking van de AM-technologieën.

Op globale schaal gaf de heer Adriaan Spierings (Inspire) een uiteenzetting over de subsidiemogelijkheden van het Intelligent Manufacturing System (IMS). Door de heer Caocci van IMS werd vervolgens een overzicht gegeven van de IMS wetenswaardigheden; vooral vanuit USA, waar de grootste AM-verbonden industrieën zijn ontstaan, moeten de initiatieven komen. De Europese activiteiten kunnen daarbij aansluiten. Door de heer Rob Scudamore (TWI) werd een presentatie gegeven over het initiatief ManuFuture dat via de European Factories of the Future Research Association (EFFRA) geld uit het H2020 ondersteuningsprogramma heeft gekregen om de FoF-plannen uit te voeren. Hij voegde aan de eerder genoemde FOF-programma’s ook nog de FOF 9-2015, en 10 t/m 14-2015 toe als mogelijkheden voor subsidiering.

De heer Arun Junai (TNO) coördinator van het ManuFuture sub-platform ging verder in detail in op de relaties tussen ManuFuture, H 2020, EFFRA en de European Technology Platforms (ETP) die inmiddels zijn opgericht.

Een aantal sprekers was uitgenodigd om de voortgang te melden over EU-projecten op AM-gebied die al enige tijd lopen. Mw. Paula Rodrigues (Prodintec) gaf een presentatie waarin werd aangegeven hoe met AM-technologie flexibele substraten konden worden gemaakt volgens de rol-to-rol productiewijze. Een voorbeeld was het integreren van LED-lampjes in autoconsoles.

Vanuit de ETP Footwear werd door Mw. Anna Valente (Supsi) en Marco Cavallaro (Synesis) verteld over het ontwikkelen van AM-modellen voor schoenen. Er zijn al diverse prototypes gemaakt en als deze ontwikkeling zich door zet zal het maken van (designer)schoenen op winkelniveau gaan plaats vinden. Voor de schoenenindustrie zal dit leiden tot grote omwentelingen in fabricage, logistiek en outlets. Na de presentaties was er gelegenheid voor vragen en opmerkingen en heel belangrijk, om te netwerken met interessante partijen die de moeite hadden genomen naar Brussel af te reizen.

Meer informatie
Meer informatie over het AM-platform en de normcommissie kunt u krijgen via e-mail: iv@nen.nl

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl