Bedrijfsongeval op de eerste dag op het werk!

28-04-2016 Zelf zeg ik wel eens dat een ongeval alles is wat je niet wilt in een bedrijf. Onlangs las ik een artikel waarbij een nieuwe contractor (22 jaar en net uit school) op de eerste dag van zijn werkzame leven overleed tijdens het werk. Hij was nog geen 90 minuten in zijn eerste dienst bezig.

Een werkdag (vooral de eerste) moet niet de laatste dag op aarde zijn.

Het ongeval; de nieuwe contractor moet glas onder een palletiseermachine weghalen. Op het moment dat hij onder de machine bezig is, zijn twee andere medewerkers intussen druk bezig om de productielijn weer op te starten.

Na een minuut start een van de twee medewerkers de productielijn. De contractor, die werkte op aanwijzing van de medewerkers, zit op dat moment nog onder de palletiseermachine terwijl deze naar beneden beweegt. De palletiseermachine drukt met 10000 N naar beneden en de contractor overlijdt. Het bedrijf waar het bedrijfsongeval plaats vond had de contractor verder geen tekst en uitleg gegeven over het stopzetten en vergrendelen: “Lock-Out Tag-Out Try-Out” systeem (lototo), voor de productielijn. Er was geen inwerkprogramma. Het bedrijf heeft hiervoor een boete gekregen van $192.000,-.

Het bovenstaande is echt gebeurd, in 2013. In de praktijk hebben de nieuwe en ingeleende medewerkers een verhoogde kans op werkongevallen. Elk jaar laten de statistieken dit weer zien.

Wat kunnen we hier tegen doen?
In de arbeidsomstandighedenwetgeving inde EU is opgenomen dat het inlenende bedrijf de risico’s moet melden aan de contractor. De contractor die een medewerker wil leveren dient te vragen naar de risico’s die aan de werkzaamheden zijn verbonden. De medewerker zelf dient geïnformeerd te worden over de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan het werk.

In de praktijk verloopt deze communicatie vaak moeizaam. Waarschijnlijk denkt de contractor al snel dat een opdrachtgever het vervelend vindt om met dit soort informatie te komen en de opdrachtgever vindt het vanzelfsprekend dat men weet welke gevaren er zijn. Daarmee lijkt het probleem bij de medewerker te liggen. Deze weet niet goed aan welke gevaren ze blootgesteld wordt. Het lijkt een impasse, maar nogmaals; de contractor is verplicht te vragen naar, en het bedrijf (de opdrachtgever) is verplicht aan te duiden welke risico’s de medewerker gaat lopen.

De bedrijfsrisico’s moeten in kaart zijn gebracht en dit kan per afdeling specifiek worden gemaakt. Tevens dienen bedrijfsregels die overkoepelend zijn voor veiligheid te worden gedeeld met iedereen. Deze regels kunnen o.a. de werkvergunningen zijn of de afspraken over verkeer en voetgangers. Deze regels zijn bekend bij de opdrachtgever, maar doorgaans niet bij de contractor.

Het blijkt uit de statistieken dat personeel van een contractor tijdens onderhoudswerkzaamheden een grote kans heeft op een ongeval; ca. 20% van alle ongevallen gebeurt bij onderhoud. Procentueel vinden de meeste ongevallen plaats tijdens het opstarten en het stoppen van de werkzaamheden. Hierbij kan een contractor safety management systeem helpen om de risico’s te reduceren.
Enkele elementen hiervan zijn:
• Maak een contractor safety beleid;
• Maak een risicoanalyse en deel deze met de contractor, vraag om zijn input;
• Indien nodig: stel een Veiligheid & Gezondheidsplan op;
• Selecteer en audit de contractor en maak direct duidelijk wat verwacht wordt op het gebied van veiligheid;
• Maak een instructiefilm, met een toets, waarbij de opgedane kennis wordt getoetst met eenduidige vragen;
• Zorg voor een werkend registratie systeem waarin wordt vastgelegd wie de toets en training heeft gemaakt (niet de ene 2 keer en een ander geen);
• Maak een fatsoenlijk inwerkprogramma en zorg voor begeleiding;
• Houd toezicht en geef doeltreffende instructies specifiek voor de uit te voeren taak;
• Stel doeltreffende regels op (geen overbodige) op waardoor het naleven van veiligheidsregels mogelijk wordt;
• Houd de regels voor alle medewerkers hetzelfde (dus ook eigen personeel);
• Maak gebruik van werkvergunningen met een lototo systeem (houdt toezicht daarop);
• Maak bij ingewikkelde of zeldzame taken een Taak-Risico-Analyse;
• Doe bij de ervaren contractor navraag hoe hij de communicatie ervaart en leer daarvan;
• Deel het melding- en incidentenformulier met de contractor;
• Neem in de incidenten rapportage indicator ook het personeel van de contractor mee (zoals een eigen medewerker);
• Spreek met elkaar de doelen af die te bereiken zijn op gebied van veiligheid; bijvoorbeeld het veiligheidsplan van de contractor? Binnen welke tijd zijn de geconstateerde afwijkingen door maatregelen opgelost? Hoe wordt het werk voorbereid? Waar zetten we lototo in? Welke inspecties
voeren wij uit? Hoe belonen we voor veiligheid? Welke tijd krijgen we voor veiligheid? etc.
• Laat de contractor meedenken in het concept en verwerk de input.

Zo kan met een goede samenwerking veel leed voorkomen worden.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl