Bedrijfstraining: Arbowet en Arbeidmiddelenrichtlijn

Als eindgebruiker van machines heeft u te maken met de Arbeidsomstandighedenwet, meestal afgekort als Arbowet. De Arbowet is een kaderwet en geeft de basiseisen voor arbeidsveiligheid. In het Arbeidsomstandighedenbesluit (kortweg Arbobesluit) worden de eisen nader uitgewerkt.
Na het volgen van deze training heeft u een goed beeld van de wetgeving op het gebied van arbeidsveiligheid.

U kunt bestaande machines toetsen aan de eisen van het Arbobesluit.


Na afloop
• Kent u de samenhang tussen de Europese richtlijnen, Nederlandse wetten en Europese en nationale normen
• Weet u welke eisen aan 'bestaande' machines (van voor 1995) worden gesteld
• Kent u het stappenplan om een bestaande machine te laten voldoen aan de Europese Arbeidsmiddelenrichtlijn en hoofdstuk 7 van het Arbobesluit
• Kent u de doelstelling en inhoud van arbocatalogi
• Weet u wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de Arbo-eisen
• Weet u wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen
• Kent u het Europese zesstappenplan om voor nieuwe machines tot een CE-markering te komenEerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl