Bedrijfstraining: Machinerichtlijn & CE-markering

Na afloop van deze training weet u aan de hand van de praktijkcases aan welke wettelijke eisen een nieuwe, omgebouwde of samengebouwde machine moet voldoen. U weet hoe u zelf met een Europese zesstappenplan de CE-markering kunt aanbrengen. In de training wordt in ruime mate gebruik gemaakt van praktijkcases.

Na afloop
• Kent u het Europese zes stappenplan om voor machines tot een CE-markering te komen
• Kunt u bepalen welke EU-richtlijnen voor uw machines gelden
• Kunt u bepalen aan welke fundamentele eisen uw machines moeten voldoen
• Kunt u bepalen aan welke A-, B-, en C-normen uw machines moeten voldoen
• Weet u hoe u alle fundamentele eisen voor uw machines kunt beoordelen
• Weet u hoe u een risicoanalyse voor uw machine uitvoert
• Weet u hoe u risico’s met oplossingen in de C-norm reduceert
• Kunt u de risicoreductiestrategie en de gekozen oplossingen vastleggen in het Technisch Dossier
• Weet u hoe u een gebruiksaanwijzing opstelt volgens de Machinerichtijn

Eerder door u bekeken

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl