Bedrijfstraining: Risicobeoordeling

Na het volgen van de training weet u hoe u de veiligheid van uw afnemers en werknemers waarborgt. U weet welke eisen gesteld worden aan machines, hoe u risico’s omschrijft en welke methodes u kunt gebruiken om risico’s te beoordelen. In de training werken we veel met praktijkcases.

Na afloop
• Kent u de eisen die vanuit de Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn gesteld worden aan de risicobeoordeling
• Kent u de inhoud van de normen NEN-EN-ISO 12100 en NPR-ISO/TR 14121-2
• Kunt u normen toepassen bij het opstellen van een risicobeoordeling
• Kunt u de grenzen van uw machines bepalen
• Kunt u de gevaren van uw machines bepalen
• Kunt u het risiconiveau van uw machines bepalen
• Kunt u een risico-evaluatie uitvoeren
• Weet u correcte maatregelen voor risicoreductie te kiezen
• Weet u hoe u de risicobeoordeling in het Technisch Dossier documenteert

Eerder door u bekeken

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl