“CE-markering is op zichzelf geen garantie voor veiligheid”

30-11-2015 CE-markering en machineveiligheid liggen nauw in elkaars verlengde. Vijf vragen aan docent en CE-specialist Henrie Verwey.

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de CE-markering?
“De fabrikant van een machine is daarvoor verantwoordelijk. In 95 procent van de gevallen regelt de fabrikant Het CE-proces zelf. De CE-markering wordt in deze gevallen ook nooit vooraf getoetst, het is een zelfmarkeringsproces.”

Dus de gebruiker moet vertrouwen op de fabrikant?
“Ja, enerzijds wel. Aan de andere kant is het natuurlijk wel handig als je als eindgebruiker van een machine van de hoed en de rand weet. CE geeft namelijk geen garantie. Alleen bij een aantal machines met een hoger risico zal er een keurende instantie (de zogeheten ‘notified body’) ingeschakeld moeten worden. Je moet dan denken aan kettingzagen of hefbruggen voor voertuigen in garages. In alle andere gevallen is het als gebruiker gewoon goed om bepaalde risico’s te kunnen inschatten of kennis te hebben van gangbare oplossingen voor risico’s.”

Als CE-markering in dat opzicht geen garantie is, wat heb je er dan aan?
“Een fabrikant moet er natuurlijk wel voor zorgen dat een machine veilig is tijdens gebruik. De fabrikant kan altijd aansprakelijk worden gesteld indien dit niet blijkt te zijn. De fabrikant is wettelijk ook verplicht om een technisch dossier aan te leggen en deze tien jaar te bewaren. Daarnaast moet de fabrikant een gebruiksaanwijzing leveren. Volgens de Machinerichtlijn is een gebruiksaanwijzing overigens iets anders dan een bedieningshandleiding. In een gebruiksaanwijzing staat bijvoorbeeld ook hoe je de betreffende machine veilig kan schoonmaken, afstellen en onderhouden.”

Juist bij dergelijke bijzondere handelingen lopen werknemers nogal eens risico op een ongeval, als je de analyses van ongevallen op het werk mag geloven?
“En daar zit precies vaak de crux. Als je leest dat iemand zijn hand heeft bezeerd aan een machine omdat een beschermkap was verwijderd, dan zou je makkelijk kunnen denken: het weghalen van een beschermkap is ook niet erg verstandig. Maar als ik met deze mensen praat op de werkvloer na een ongeval, dan is er meestal een reden waarom de beschermkap werd verwijderd. Dikwijls is er sprake van een ontwerpfout waardoor de machine niet op een veilige wijze af te stellen of te reinigen is. Daarom is het ook zo belangrijk dat klanten meedenken en fabrikanten helpen om hun machines nog verder te verbeteren.”

Henrie Verwey is als docent bij NEN gespecialiseerd in CE-markering, machineveiligheid, arbeidsveiligheid, procesveiligheid en elektrische veiligheid.


Leergang CE-markering
NEN heeft een leergang voor CE-markering ontwikkeld. De leergang CE-markering en machineveiligheid bestaat uit drie modules.

Na afloop van deze drie modules kunt u werken met methodes om aan de Europese richtlijnen te voldoen, kent u de onderlinge verschillen, weet u hoe u een risicobeoordeling uitvoert, en kent u de procedures voor het zelf aanbrengen van de CE-markering.

De modules zijn:
• Module 1: Wet- en regelgeving machines
• Module 2: Risicobeoordeling machines
• Module 3: Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines

Ontvang korting op de leergang
Schrijf in voor twee of meer modules en u ontvangt korting op de leergang.
Meer informatie »Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl