Communiceren over veiligheidscomponenten?

03-04-2013 Wanneer je samen op vakantie gaat is er een aantal zaken belangrijk om te regelen.

Sommige mensen houden van avontuur en weten van te voren niet precies waar ze uitkomen en voor hoe lang ze weg blijven. Andere mensen plannen alles, van dag tot dag, om niets aan het toeval over te laten. Waar onze voorkeur ook ligt: er zal van te voren een aantal zaken geregeld moeten worden. We moeten denken aan een reis- en/ of annuleringsverzekering.


Zijn onze ziektekosten gedekt? Daarnaast moet er iemand zorgen voor de planten thuis, wie denkt aan de gaskraan en dat alle ramen en deuren gesloten zijn? Wie verzorgt de eventuele huisdieren? We moeten met elkaar de zaken allemaal goed afstemmen. Om met een gerust gevoel op vakantie te gaan is dat cruciaal. Ook als er iets verandert moeten we dat dan ook terugkoppelen aan alle betrokkenen.

Het is dus vrij normaal dat je met elkaar afspreekt wie er wat regelt. Dit afspreken wordt in de praktijk vaak vergeten in een bedrijf. Het komt voor dat er op machines noodstoppen of veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht terwijl de operator van niets weet. Het gevolg is dat de machine met de nieuwe veiligheidscomponenten binnen de kortste keren is “aangepast”; of te wel de veiligheidscomponenten zijn onklaar gemaakt en overbrugd.

Het is dan zonde van alle goede intenties. De operator moet aanpassingen doen in zijn werkroutine en ziet daar niet het nut van in. Vaak beoordeelt hij de aanpassingen vooral als “te onhandig om mee te werken” en hij maakt de aanpassingen onklaar of saboteert hij de werking ervan. Bij gebrek aan voorafgaand overleg daarover is bij hem de goede bedoeling van de bedrijfsleiding om de machine “veiliger” te maken als een negatieve ervaring overgekomen. Degene die besloten heeft om de machine veiliger te maken ziet dat al zijn moeite voor niets is geweest en voelt zich hierin tekort gedaan. Door het wederzijdse onbegrip gaat het onbedoeld de tegengestelde kant op met de veiligheid. In plaats van dat het veiliger wordt om met de machines te werken, wordt het gevaarlijker.

• De opmerking die ik vaak hoor van de operator is; “met alle veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht kan ik de machine niet meer bedienen”.

• De opmerking van de mensen die de maatregelen bedacht hebben is: “zonder die veiligheidsmaatregelen is de machine te gevaarlijk om mee te werken”.

Het is dus duidelijk dat er iets moet gebeuren. De oplossing zit hem vaak in de middenweg: niet alle bedachte maatregelen werken voor de operator. De operator weet als direct betrokkene het best hoe de machine te bedienen is zonder dat hij in zijn visie groot gevaar loopt. De beste oplossing is om met de operator te overleggen hoe het bedienen wel veiliger kan. Door deze betrokkenheid krijgt de operator een andere kijk op de machine. De operator wordt gevraagd om actief over zijn eigen veiligheid mee te denken. Hierdoor krijgt veiligheid de aandacht die het verdient en wordt er naar een werkbare oplossing gezocht. Het juiste niveau van de aan te brengen beveiliging wordt met meerdere partijen afgestemd. Dit geeft vaak een bevredigend resultaat zonder dat er na enige tijd een “aanpassing” wordt gemaakt aan een beveiligingsvoorziening.

De vraag die overblijft is: hoe zit het met de organisatorische verantwoordelijkheid voor de veiligheidsvoorzieningen zoals: lichtschermen, noodstoppen, alarmsignalen, verlichting en toegangsluiken?

Hoe kan dit in een bedrijf goed geregeld worden? De oplossing is eenvoudig te realiseren wanneer men rekening houdt met de volgende punten:

• Stel per machine / installatie een verantwoordelijke aan met het toezicht op:
o de veiligheidscomponenten;
o de elektro- en/of gas- technische installatie;
• Leg de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de toezichthouder vast.
• Communiceer naar de betrokken medewerkers wie deze toezichthouders zijn.

Tot slot nog een onderwerp voor een bedrijfschecklist. In de vakantieperiode hebben we in de fabrieken meestal veel tijdelijke, vaak ongeschoolde, hulp nodig.

• Heeft u de risico’s vanuit de algemene RI&E als basis voor de introductie voor tijdelijke vakantiemedewerkers geregeld?
• Krijgen deze een uitleg over de gevaren waaraan ze blootgesteld worden?
• Zijn er voor minderjarigen aangepaste werkzaamheden?

Allemaal belangrijke zaken die men niet uit het oog dient te verliezen.Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl