Controle documentatie en RI&E blijft van belang

31-07-2014 In de vorige juridische column van NEN Machinebouwnieuws werd aandacht besteed aan de documentatieplichten bij CE-markering; namelijk de plicht voor de fabrikant om een technisch dossier samen te (kunnen) stellen en voor de gebruiker om de aanwezigheid van documentatie, zoals de gebruikshandleiding te controleren.

In de afgelopen periode heeft de Raad van State, een van de hoogste rechterlijke colleges in Nederland, een uitspraak gedaan welke het belang van een controle op de volledigheid van de documentatie onderstreept. Daarbij wordt ook gewezen op de noodzaak van een risico inventarisatie en –evaluatie.Casus
Een werkgever koopt een dieplader. Bij deze dieplader is geen gebruikshandleiding gevoegd. De gebruiksinstructies worden door de verkoper mondeling verstrekt. Een ingeleende werknemer gebruikt de dieplader. Hij verwijderd pallen en borgpinnen van de scharnierende los- en laadklep om – naar zijn mening – goed met de dieplader te kunnen werken. De klep van de dieplader is in dit geval niet voorzien van een gasveer waarmee de klep gedoseerd naar beneden kan worden gebracht.

Terwijl de werknemer nog binnen het bereik van de klep staat, komt deze met een klap neer op de voet van de werknemer. De werknemer wordt opgenomen in het ziekenhuis, waar geconstateerd wordt dat hij een gebroken linkerenkel heeft, twee gescheurde enkelbanden, een gebroken linkerkuitbeen en een hoofdwond opliep door zijn val.

Verwijtbaar?
De werkgever betoogt dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. De werknemer had de pallen niet mogen verwijderen. Dat het ongeval heeft plaatsgevonden is aan de werknemer te wijten en niet aan de werkgever.

De Raad van State acht dit niet aannemelijk. De reden daarvoor is dat de dieplader gekocht is van derden, zonder gebruikshandleiding. De instructies zijn mondeling verstrekt. De werkgever heeft zelf (ook) aangegeven dat hij vond dat deze instructies onvoldoende waren voor een veilig gebruik.
Daarnaast heeft de werkgever het gevaar van het werken met de dieplader niet geïnventariseerd. Een veiligheidskundige heeft de werkgever nadrukkelijk geadviseerd een checklist samen te stellen met veiligheidseisen voor nieuw aan te schaffen machines en om de veiligheidsrisico’s van de reeds aangeschafte machines te inventariseren. De werkgever heeft dat nagelaten. Dit wordt de werkgever verweten.

In het verlengde hiervan ligt dat, indien de werkgever de dieplader goed zou hebben bekeken, waarschijnlijk zou zijn opgevallen dat de dieplader door de fabrikant destijds wel met een gasveer was uitgerust. Deze was echter voor de verkoop verwijderd

Kortom, het wordt de werkgever verweten dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Er volgt oplegging van een boete aan de werkgever.

Moraal?
Aanschaffen van arbeidsmiddelen – investeer niet alleen geld, maar ook tijd
Het aanschaffen van arbeidsmiddelen kan een tijdrovend proces zijn waarbij een goede kennis van arbeidsomstandigheden nodig is. Is het arbeidsmiddel veilig? Kunnen mijn medewerkers daarmee aan de slag? Hoe moeten mijn medewerkers daarmee werken? Neem de tijd voor de beoordeling van deze vragen en ga niet over een nacht ijs. Als vermoed wordt dat iets niet in orde is, laat het dan beoordelen.

En ook voor dit proces geldt: Documenteer!Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl