Duurzame inzetbaarheid en zelfleiderschap

13-08-2013 Een aantal jaren geleden moest je je filmrolletje vakantiefoto’s eerst laten ontwikkelen en afdrukken en zag je pas na een paar weken welke foto’s gelukt waren

Tegenwoordig kun je echter je digitale fototoestel aansluiten op je pc of neem je de geheugenkaart eruit en zet je de foto’s over. Je kunt eenvoudig zelf de foto’s aanpassen of verwijderen. Na het uitzoeken kunnen we die nog laten afdrukken in een fotoalbum als we dit wensen.


Tevens kunnen we de foto’s even op internet zetten en een link mailen naar familie en al onze vrienden. Om dit te kunnen moeten we wel continue op de hoogte blijven van de technische ontwikkelingen. Er verandert veel in een relatief korte tijd. Het voorbeeld van de ontwikkeling in digitale fotografie heeft in nog geen 15 jaar plaatsgevonden. Hoe zal het zijn over nog eens 15 jaar? Daar gaat duurzame inzetbaarheid over.

Als je nu aan mensen vraagt wat “duurzame inzetbaarheid” is krijg je het voorbeeld van thuiswerken. Het thuiswerken is zeker een onderdeel ervan maar dekt de lading niet.

Wat moet men dan onder duurzame inzetbaarheid verstaan?
Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers manifesteert zich op drie verschillende niveaus: macro, meso en micro.

• Op macroniveau is het vooral de rol van de politiek; de economie in relatie tot de arbeidsmarkt is hier van belang.
• Op mesoniveau speelt de inzetbaarheid vooral binnen de organisatie en is de interesse tot
duurzame inzetbaarheid veelal afhankelijk van de concurrentie positie.
• Op microniveau richt de duurzame inzetbaarheid zich op het individu. Hier is persoonlijk
leiderschap nodig om een duurzame inzetbaarheid te realiseren.

We kunnen dus op verschillende niveaus insteken. Op macroniveau doen we dit met verkiezingen. Op mesoniveau is het de organisatie die bepaalt; een handvat daarvoor is de NPR 6070:2010. Hierbij wordt voor de organisatie met behulp van een scan uitgelegd hoe men kan bepalen wat de best passende beleidsmaatregelen op dat moment zijn. De scan is opgedeeld in vier clusters:

1. HR beleid
2. de organisatie van het werk
3. de geschiktheid van de medewerkers
4. de vitaliteit van de medewerkers.

Volgens mij liggen de eerste twee niveaus (macro en meso) meer buiten ons persoonlijk bereik. De vraag is dan: wat kunnen we zelf doen? Zoals hierboven beschreven moeten we het dan hebben van persoonlijk leiderschap.

Wat kunnen wij doen om aan duurzame inzetbaarheid te werken? Het is goed om te weten wat bedoeld wordt bij persoonlijke duurzame inzetbaarheid. Het gaat onder meer over vitaliteit. Daarmee wordt o.a. bedoeld: hoe fysiek, mentaal en sociaal ben jij? Voor de duurzame inzetbaarheid binnen organisaties gaat het verder. De vraag is hier: welke ontwikkeling maak jij door? Hoe blijf je op de hoogte van de recente ontwikkelingen?

In deze context denk ik aan prof. Weggemann. Hij introduceerde de “half waarde tijd” van een opleiding. Hiermee wordt bedoeld dat kennis die men in een opleiding heeft vergaard sneller veroudert dan jaren geleden het geval was. Hiermee benadrukt hij dat organisaties en mensen zelf bezig moeten zijn met de ontwikkeling van hun kennis.

Hoe geef je zelf vorm aan de duurzame inzetbaarheid? Of hoe sturen wij ons eigen gedrag? Dit kan door het toepassen van effectieve denk- en handelingsstrategieën.

Wat kunnen we doen?
- Zelf kiezen voor de richting op basis van waar wij in geloven, wat de sterke punten zijn en wat de omgeving om ons heen waardeert.
- Actie ondernemen, het stellen van doelen en het inzetten van actietechnieken. Vergeet daarbij niet het evalueren van de resultaten.
- Anderen ondersteunen en delen van de kennis voor het bepalen van de richting en het ondernemen van de actie met hen.

Nog een aantal tips voor het stellen van doelen:
1. formuleer gedrag dat haalbaar is en waarvan je weet dat het vol te houden is.
2. houd het eenvoudig, concentreer je op de eerste stap.
3. formuleer actief gedrag, dus wat we gaan doen.
4. houd het persoonlijk, geef dus aan wat jezelf gaat doen.

Veel plezier bij het zelf concreet invullen van de persoonlijke doelen en de wetenschap dat al onze bijdragen meewerken aan een duurzame wereld.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl