Een machine in Nederland kopen, dus CE?

14-01-2015 Wanneer je een machine in Nederland of een ander Europees land koopt, zou je verwachten dat deze machine een geldige CE-markering heeft.

Machines mogen in Nederland alleen in de handel worden gebracht en/of in bedrijf worden gesteld (artikel 5.1) wanneer zij voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen uit het Warenwetbesluit machines.

Dit besluit schrijft bijvoorbeeld voor dat machines een geldige CE-markering moeten hebben en wie voor het aanbrengen van de CE-markering en het tekenen van de Verklaring van Overeenstemming verantwoordelijk is.

Conclusie: Een machine uit Nederland en van een Nederlandse handelaar heeft CE. Klopt deze conclusie? De Rechtbank Rotterdam was het er in ieder geval niet mee eens.

De casus
Een onderneming uit Servië koopt bij een handelaar in Nederland vijf mobiele kranen. Deze mobiele kranen zijn van Chinees fabricaat en het Chinese merk XYZ. De koper is niet tevreden over de kwaliteit van kranen en ontbindt de koopovereenkomst. Een ontbinding is in feite een beëindiging van de overeenkomst: de kranen gaan terug naar de verkoper en de koper krijgt zijn geld terug.

De koper geeft twee redenen voor de ontbinding:
1. De kranen zouden nieuw zijn en dat zijn ze niet, en
2. De kranen hebben geen geldige CE-markering.

Goed om te weten is dat Servië zich vrijwillig heeft gebonden aan de CE - markeringswetgeving in die zin dat ondanks dat Servië geen lid is van de Europese Unie, arbeidsmiddelen daar wel een CE-markering moeten dragen. Er is internationaal overeenkomstrecht van toepassing. Een koper kan op grond van dat recht de koop ontbinden als er sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Dit is een tekortkoming waarbij de koper in aanmerkelijke mate wordt onthouden wat hij uit hoofde van de overeenkomst mocht verwachten. In andere woorden: het moet gaan om een behoorlijke fout bij de nakoming van de overeenkomst, die schadelijk of hinderlijk moet zijn voor de koper.

'New/unused’
Eerst wordt gesproken over de vraag, wat zijn nou ‘new/unused’ machines? Partijen wisten dat de kranen in 2007 waren gebouwd. Dit ligt ook vast in de correspondentie. Op basis hiervan oordeelt de rechtbank dat de koper geen recent gefabriceerde kranen mocht verwachten.

Waar zijn de kranen dan in tussentijd gestald geweest? In de buitenlucht: ’72 units new unused XYZ in stockyard’ . De rechtbank overweegt hierbij dat het een feit van algemene bekendheid is dat roestvorming bij een Chinese kraan eerder, meer en intensiever optreedt dan bij een kraan van Europese of Amerikaanse makelij. Koper zou hiermee bekend zijn omdat deze al vaker deze Chinese kranen heeft gekocht.

Samenvattend: De koper mag kranen verwachten die weliswaar nieuw zijn, maar die wel behoorlijk eronder hebben geleden omdat ze een aantal jaar buiten hebben gestaan en van Chinese makelij zijn. De kranen voldoen aan deze omschrijving.

CE-markering
De koper stelt dat hij erop mocht vertrouwen dat de kranen CE-gemarkeerd waren omdat deze gekocht werden van een Nederlandse kranenhandelaar, maar heeft dit niet duidelijk en expliciet gecommuniceerd. De rechtbank is van mening dat de verkoper niet hoeft te weten dat Servië zich vrijwillig heeft gebonden aan de CE-markeringswetgeving. Het kan zijn dat het de verkoper niet duidelijk is geweest dat de koper CE-gemarkeerde kranen wilde kopen. De kranen zijn door de verkoper ook niet ingevoerd.

De rechtbank overweegt:
‘zelfs al zouden de kranen in de Europese Unie zijn ingevoerd, dan nog volgt daaruit niet automatisch dat de kranen aan de CEnormen voldoen. Op grond van de Machinerichtlijn is [verkoper] verplicht om, kort gezegd, te certificeren en CE-markeringen op een kraan aan te brengen alvorens zij de betreffende kraan binnen de Europese Unie (..) in de handel brengt.’

‘Voor in de Europese Unie ingevoerde kranen die nog niet, of slechts buiten de EU/EER te koop worden aangeboden, geldt geen certificeringsplicht.’

Kortom, de rechter overweegt dat de machine in feite niet in Europa in de handel wordt gebracht en daarom niet aan de eisen van de Machinerichtlijn hoeft te voldoen. Dit terwijl de koper dacht, wanneer ik een kraan koop in Nederland, dan zit ik goed.

Conclusie en aanbeveling
De Rechtbank concludeert in deze casus dat de koper de overeenkomst niet kan ontbinden. De kranen zijn new/unused. Ze hebben weliswaar wat te lijden gehad, omdat ze lang hebben buiten gestaan. Dit maakt niet dat ze niet meer nieuw zijn, in dit geval dus ongebruikt, omdat de koper redelijkerwijs van het buitenstaan had kunnen weten. Ook op de aanwezigheid van de CE-markering had de koper niet blindelings kunnen vertrouwen. De afwezigheid van de CE-markering maakt (in dit geval!) niet uit dat de verkoper als zodanig tekort is geschoten bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst dat deze kan worden ontbonden.

Deze uitspraak laat zien dat het belangrijk blijft om de verwachting van een machine bij de koop goed uit te spreken en op papier te zetten. Dat je van een machine, die je in Europa koopt, verwacht dat deze altijd een CE-markering heeft, blijkt niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Wat is CE-markering?
Meer over CE-markering weten? De artikel: wat is CE-markering geeft meer achtergrond over dit onderwerp.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl